Både ny skole og idrettsanlegg er ferdig bygd i Tvedestrand.

Ny skole med idrettsanlegg

Publisert:

Tvedestrand har fått en ny videregående skole kombinert med et idrettsanlegg til en totalentreprise på 500 millioner kroner.

Fakta om prosjektet

 

Blikkenslager:

J Johnsen & Sønner AS

 

Ventilasjon:

Bravida AS

 

Tiltakshaver:

Agder fylkeskommune/
Tvedestrand kommune

 

Totalentreprenør:

Veidekke Agder AS

 

Arkitekt:

LINK Arkitektur AS

Skolen består av flere horisontale volumer av ulik form og størrelse som er stablet på hverandre slik at bygget trappes ned og er tilpasset tomtens topografi. Bygget med et totalareal på 19 900 m2 har plasstøpte konstruksjoner, bæresystem i stål med hulldekker og lett-tak. Tribuneanlegget på stadion og mesteparten av trapper er i massivtre, mens deler av bæresystemet har limtrefagverk.

Sink og aluminium

J Johnsen & Sønner AS har vært engasjert som blikkenslager på prosjektet, og har utført arbeid for to millioner kroner. De har holdt på siden i fjor høst og fram mot våren med å legge parapetbeslag både horisontalt og vertikalt. Beslaget danner en ramme rundt fasadene, som består av en kledning med tre og spiler utenpå. Til sammen er det lagt over 1000 meter med parapetbeslag med sink som materiale. I tillegg er det gesimser med 678 meter aluminiumsbeslag. meter med parapetbeslag med sink som materiale. I tillegg er det gesimser med 678 meter aluminiumsbeslag.

Totalpakke

Bravida har hatt en totalteknisk pakke for rør, ventilasjon, elektro (sammen med Nedig) og automasjon. På det meste har 17 ansatte vært i sving på prosjektet. 6500 meter med spirorør er montert sammen med 1300 ventiler. 16 aggregater bidrar med til sammen 214 070 m2/h luftmengde. Ventistål har levert aggregater fra Fläkt Wood, samt et lite anlegg fra Swegon. Med i prosjektet er levering av ventilasjon for laboratorium, sponavsug og sveisebåser. Bravida har brukt 15 000 arbeidstimer i løpet av 16 måneder på dette prosjektet.

Andre Prosjekter