Nytt idrettsbygg i Sør-Aurdal

Publisert:

Et nytt idrettsbygg med svømmehall, gymsal, klasserom og flere andre fasiliteter er bygd av Sør-Aurdal kommune.

Fakta om prosjektet

 

Blikkenslager:
Dokka Blikkenslagerverksted AS


 

Ventilasjon:
Hamstad AS, Dokka Blikkenslagerverksted AS (montasje)


Tiltakshaver:
Sør-Aurdal kommune

 

Totalentreprenør:
Sanne Hauglid AS

 

Arkitekt:
Jernbanegata 4 AS

Prosjektet er utført i form av samspills-entreprise med Sanne Hauglid AS som totalentreprenør.
Total kostnad er på 159 millioner kroner, og bygget har et totalt areal på 4 255 m².
Arbeidet har pågått i 16 måneder og bygget står nå klar til bruk. Dokka Blikkenslagerverksted AS har lagt beslag på hallen; både gesimser, vindusbeslag og andre beslag. Dette arbeidet har pågått fra april til november.

Stor jobb

Blikkenslageren har montert aggregater og kanaler for ventilasjonsanlegget. Mellom fire og fem ansatte pluss litt innleie har vært i sving for å utføre jobben. To personer fra Ventistål har vært innleid i to måneder. Dette er et av de største prosjektene Dokka Blikkenslagerverksted har vært med på.

Mye luft

Det var Hamstad AS som leide blikkenslageren til monteringen. Selskapet fikk Sweco AS til å prosjektere et anlegg med til sammen 55 000 m3/h luftmengde.
Det er montert totalt seks aggregater. Fem aggregater fra Systemair, pluss ett aggregat fra Menerga for svømme-basseng-området.
TROX Auranor AS har levert luftfordelingsutstyr til bygget.
Fordi Hamstad er Miljøfyrtårn-sertifisert har de vært opptatt av å kjøpe inn kortreiste produkter. Hamstad Byggautomasjon har levert automatikk og SD-anlegg.

Andre Prosjekter