Kirkesenter med mange vinkler

Publisert:

Utbygging av Røbekk kirkesenter i Molde er utført med mange utfordringer på grunn av vinklinger på tak og vegger.

Fakta om prosjektet

 

Ventilasjonsinstallatør og elektro:
Bratseth AS


Blikkenslagerarbeid:
Fagblikk AS

 

Tiltakshaver:
Molde Kirkelige Fellesråd

 

Arkitekt:
Arkitektkontoret BBW, Asbjørn Bua

 

Totalentreprenør:
Christie & Opsahl AS

Det nye kirkebygget er reist like ved den gamle Røbekk kirke og inneholder ulike rom som skal bli en komplett arbeidskirke.
Her er det en stor og fleksibel sal, aktivitetsrom, kontor, kjøkken, garderobe og toaletter. Hele prosjektet har kostet 10 millioner kroner som finansieres gjennom tidligere gaver og salg av Bergmo kirke som fases ut.

Utfordringer

Bratseth AS har hatt arbeidet med å prosjektere, levere og montere både ventilasjon og elektriske installasjoner på dette bygget.
– Dette bygget hadde flere arkitektoniske utfordringer for tekniske fag. Dette på grunn av utradisjonelle takløsninger, sier Arnt Rune Rausand som er faglig leder for ventilasjon hos Bratseth AS.

Balansert ventilasjon

De har levert et balansert ventilasjonsanlegg som er trykkstyrt, for behovsstyring av luft på de fleste av rommene i bygget.
Aggregatet har en kapasitet på 8000 m3/h.
– Store oppholdsrom uten nedforet himling skapte nye utfordringer på valg av ventiler, sier Rausand.
Fagblikk har utført utvendig blikkenslagerarbeid på kirkesenteret.

Andre Prosjekter