Saken har skapt sterke reaksjoner hos blikkenslagere, byggmestere og andre i byggebransjen som har fått vite om at Adecco har søkt Oslo kommune om å bli lærebedrift. Søknaden skal utdanningsetaten i Oslo ha mottatt i august og det er forventet at den behandles i januar.

Byggenæringens landsforening (BNL) ber nå på vegne av en samlet næring om et møte med statsråd Jan Tore Sanner for at departementet skal kunne klargjøre hvordan de ser på saken.

– Brevet og synspunktene fra BNL støtter vi fullt og helt opp om, sier daglig leder i VBL Ane Dyrnes.

Dersom søknaden til Oslo kommune fra utleiefirmaet skulle bli godkjent, betyr det en helt ny praksis som mange reagerer på.

– Departementet må kunne klargjøre for fylkeskommunene og yrkesopplæringsnemndene om at utleiebedrifter ikke kan leie ut lærlinger til produksjonsbedrifter, for på denne måten å oppfylle kravene om lærlinger i offentlige kontrakter, skriver administrerende direktør Jon Sandnes i BNL i brevet som er sendt til statsråden.

Han peker på at en utleiebedrift har et helt annet formål enn en produksjonsbedrift. BNL mener at dersom Oslo kommune sier ja vil det skade rekrutteringen til bygg- og anleggsnæringen. De frykter at utdanning og opplæring blir gjenstand for utleie som et nytt kommersielt forretningsområde, hvor bedriftene i offentlige kontrakter kan kjøpe seg ut av kravet om en eller flere lærlinger i oppdraget.

Ikke flere lærlinger

– Det vil heller ikke bli flere lærlinger og fagfolk i næringen dersom bedriftene leier inn lærlinger i kontraktsperioden og sender dem tilbake til utleiebedriften etter endt oppdrag. Dette er ikke i tråd med intensjonene i opplæringsloven og heller ikke i forskrift om lærlinger i offentlige oppdrag, skriver BNL i brevet.

Byggmesterforbundet har også skrevet brev til statsråden, og VBL stiller seg fullt og helt bak synspunktene som BNL fremmer overfor statsråden.

Det vises til «Forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter» som har som formål å bidra til et tilstrekkelig antall læreplasser for elever i yrkesfaglig utdanning og et tilstrekkelig antall kvalifiserte arbeidere med fag- og svennebrev. Samtidig er det mål om å motvirke økonomisk kriminalitet.

Oppfyller ikke loven

– BNL mener at det heller ikke vil være mulig å oppfylle denne forskriftens formål med annet enn egne ansatte i den bedriften som har produksjonen. Dette et selvstendig argument for at utleiebedrifter ikke kan være lærebedrifter, da dette hensynet også må vektlegges i tolkningen av opplæringslovens krav til hvem som kan være lærebedrift. Det vil derfor etter BNLs mening ikke være mulig å oppfylle hverken opplæringslovens eller forskriften om lærlinger i offentlig kontrakter for produksjonsbedrifter ved å leie inn lærlinger for en bestemt tid eller for en bestemt offentlig kontrakt, skriver Jon Sandnes.

Han har også skrevet brev til Oslo kommune om det samme for å be de si nei til søknaden fra utleiebedrifter om å ta inn lærlinger.