Den 100 år gamle steinkirka trenger fornyelse. Derfor er det nå arbeider i gang med å legge ny takstein, beslag og takrenner på det bratte taket, og fornye tårnet.

Trio Hus har hatt hovedarbeidet, men leid inn blant annet blikkenslager Jon Sæter AS som har gjort arbeider på tårnet og spiret samt beslag og takrenner.

Det ble lagt ny kobber på spiret, og da var det noen som reagerte.

– Det er for det meste positive tilbakemeldinger, men vi fikk da vår dose av negative også. Det skjedde særlig da vi arbeidet med spiret og tårnet, forteller Eirik Schalde hos Trio Hus til avisa Tidens Krav.

Flere steder er det kobber på bygget som skulle skiftes ut.

Var stygg

– Da det ble lagt skinnende ny kobber, fikk vi beskjed om at den var stygg, sier Schalde.

Han ler litt av kritikken og prøver å fortelle folk at kobberen vil forandre seg med tiden.

Når vi tar kontakt med blikkenslager Jon Sæter AS, får vi forklart at det ikke er unormalt at de får reaksjoner fordi folk ikke kjenner til materialenes egenskaper.

Måtte forklare

– Det var byggherren som tok opp dette som en innsigelse på et bygningsmøte. Da måtte vi bare bruke litt tid på å forklare hvordan kobber endrer seg med tiden, sier daglig leder i Jon Sæter AS, Stein Ove Asp.

Han er ikke uvant med å få kommentarer på arbeid som utføres fordi folk flest ikke skjønner arbeidet til blikkenslageren. Men det var større utfordringer med bygget enn at ikke alle skjønner materialenes funksjon. Bratt tak krever sitt, og det forsinker arbeidet for blikkenslageren som har lagt kopper på tårnet.

Spesielle takrenner

Samtidig er det spesielt et arbeid som har vært vel så krevende. Det gjelder takrenner hvor de 100 år gamle rennene skal kopieres.

– Dette er store firkantede takrenner i kobber hvor det i senere år er forsøkt lagt en ny takrenne opp i disse for at det skal være tette. Her må vi kopiere de gamle takrennene og det må gjøres på en spesiell måte, sier Asp.

En omfattende prosess med en meters lengde som må skjøtes, og her brukes en vulstemaskin for å gjøre ferdig takrennene.

Omfattende arbeid

– Vi har vært opp mot fire ansatte på jobb i perioder, men det er litt av og på ettersom det øvrige arbeidet gjøres ferdig.

Stein Ove Asp forklarer at arbeidet med kirka startet sist høst, og er ikke ferdig før i august. Jobben gjøres etter at kapellet i Kristiansund nylig har vært gjennom en fornyelse for å tette taket.

– Kirka har mange småtak som gjør at det blir et omfattende arbeid både med takstein, beslag og takrenner. Vi kunne gjort jobben mye enklere, men når de gamle takrennene skal kopieres for at Riksantikvaren skal bli fornøyd, så tar det sin tid, sier Asp. Han kan fortelle om et omfattende arbeid for dem totalt på kirka, samtidig som det er spennende og utfordrende med slike oppdrag.

Kan stå i 100 år

Fornyelse av taket og tårnet på kirka ble mer omfattende enn først planlagt. Når arbeidet står ferdig vil det ikke være behov for å gjøre så mye med kirka utvendig de kommende årene.

– Kirka kan stå i hundre år når vi er ferdige her, sier Schalde til avisa og mener kirka som feiret 100-årsjubileum i 2014 er godt rustet for det neste hundreåret.

Krevende arbeid

Arbeidet spesielt i toppen har vært krevende, men de ble ferdige til jul. En spesiell type stillas måtte brukes. Samtidig var det utfordrende å frakte materialer og jobbe i slike høyder. Akkurat nå er det skiferen som står for tur til å bli skiftes ut.

Opprinnelig skulle bare deler av taket hvor det har vært lekkasje tas nå, men med økte midler fra kommunen ble også arbeidet med tårnet, spiret og skipet tatt samtidig.