Da restaurant-komplekset i Bergen sentrum skulle fornyes for 120 millioner kroner endte det med store problemer, senere konkurs. Nå har saken havnet i retten.

Knut Jørgen Hauge overtok bygningsmassen og skulle fornye det hele. I stedet endte det med diskusjon om arbeidet som ble gjort var godt nok og konflikt med grunneier Geir Hove og Tom Rune Pedersen som hadde festekontrakt på tomta.

Problemene tårnet seg opp etter ombyggingen som Hove ga liten utnyttelse av området.

Ventilasjonskanaler som ble lagt nye førte blant annet til at rotter kom seg inn og det ble framlagt en del bildebevis i retten fra mange forhold.

Kledningen var jevnt over dårlig, ledninger lå strødd i alle retninger og mye rot på mange områder.

– Elektriker og maler, jeg skjønner ikke hvor de kommer fra? Halvferdig og bygget etter kebabmetoden, som jeg kaller det, sa Hove i retten ifølge Bergensavisen.

I ettertid er hull i ventilasjonsanlegget tettet, elektrisk anlegg utbedret, samt mange andre små og større oppgaver.

Hauge kjøpte Zhakariasbryggen i 2005 for 110 millioner kroner og tok opp betydelig lån for å pusse opp og fornye. I 2013 gikk bryggen konkurs og grunneierne overtar bygget som de mener var i elendig forfatning.