Utbyggere som står foran utfordringen med å bygge klimatilpasset får nå et hjelpemiddel. Klæbu får nytt velferdssenter og ønsket å dette klimatilpasset. Men ingen visste hvordan dette skulle gjøres i praksis, men har de nå fått hjelp.

Sintef har et prosjekt som de kaller Klima 2050, og som ser på tiltak som må gjøres for å takle klimaendringene. Trondheim kommune slår seg sammen med Klæbu kommune fra neste år, og de har nå fått til et samarbeid med Klima 2050 for å utvikle et verktøy for å sikre at klimatilpasning blir ivaretatt i byggeprosessen.

Nå er det kommet en rapport fra Klima 2050. Her er det presentert et verktøy med en sjekkliste på 21 punkter med oversikt over hva man bør være oppmerksom på i de ulike fasene for å bygge en klimatilpasset bygning.

– En klimatilpasset bygning blir planlagt, prosjektert og utført for å motstå ulike typer av ytre klimapåkjenning – fra nedbør til snølast, vind, solstråling, temperatur og flomvann – gjennom hele sin tiltenkte levetid, forklarer seniorforsker Edvard Sivertsen ved Sintef Byggforsk på sin hjemmeside.

De 21 punktene er kortfattet og oversiktlig slik at de er lett å finne fram i.