Etter mange år i bransjen, både som utøvende blikkenslager og kursholder, så Jan Kristian Fjelde behovet for mer kunnskap hos bedrifter over hele landet. Gjennom sin nystartede bedrift Blikkmaker AS vil han tilføre kompetanse til bedrifter slik at de bedre mestrer arbeidsoppgaver de sjelden gjør, som for eksemeple båndtekking.

– I alle fag er det behov for mer kunnskap og kompetanseheving. Alle de erfaringene jeg har opparbeidet meg som kursholder for Rheinzink, ønsker jeg å bidra med. Det gjelder også med andre metaller enn sink der bedrifter trenger råd og veiledning. Det kan både være i form for kursing eller veiledning ute på et prosjekt, sier Fjelde til Blikkenslagere.no.

Han har tilhold i Narvik, men ser for seg å reise en del rundt. I starten har han også tatt på seg noen mindre jobber. Blant annet ringte en gårdeier som hadde hatt et tårn kledd i papp i 10 år, fordi ingen av blikkenslagerne i regionen kunne hjelpe ham med båndtekking. Han hadde lest om Fjelde i avisa og Fjelde fikk kledd tårnet i løpet av kort tid.

– En del mindre blikkenslagerbedrifter har sjelden avanserte jobber med båndtekking og krevende teknikker. Her kan jeg komme inn og bidra til at flere tar på seg prosjekt de ellers ikke ser de er i stand til.

Sinktak slik som dette tårnet på et privathus ønsker Jan Kristian Fjelde å fremme.

Sinktak slik som dette tårnet på et privathus ønsker Jan Kristian Fjelde å fremme.

Videokurs

Jan Kristian Fjelde ser på seg selv som pionér på dette området og kjenner ikke andre som har satset på dette markedet. Han har lenge gått og tenkt på å starte for seg selv, og prøver seg nå frem for å finne en måte å drive på.

– I dag er det stort sett Rheinzink og VMZINC som kjører kurs, men det er også behov for lignende kurs og veiledning for andre materialer. Det kan være nyttig for mange bedrifter å få inn en person utenfra som kan bidra til innspill og veiledning på ulike jobber, sier Fjelde.

Nå tenker han blant annet å lage små videokurs som kan bidra til å øke kompetansen. Her tenker Fjelde å lage korte videoer på 2-3 minutt med ulike teknikker og materialer som legges ut gratis, og så kan det kjøpes en lenger video som viser arbeidet steg for steg.

Skape et marked

– Her kan jeg vise på detaljnivå hvordan utførelsen kan gjøres. Jeg har tenkt å lage en prøvestasjon i Narvik hvor jeg kan filme noe, og så kan noen opptak gjøres ute på byggeplasser. Nå jobber jeg med ulike leverandører av verktøy og materialer som kan bidra til å sponse slike videoer. Dette kan også bli materialer som kan brukes til å rekruttere flere til faget.

Jan Kristian Fjelde startet opp i juni og vil prøve seg frem med både videoer, kurs og veiledninger.

– Mange sier at det ikke er marked for båndtekkingsjobber der de holder til. Men dersom firmaet har kompetanse og får et prosjekt å vise til, så vil de skape et marked på sikt, fastslår Fjelde.

Kurs i ulike teknikker er noe Jan Kristian Fjelde vil holde.

Kurs i ulike teknikker er noe Jan Kristian Fjelde vil holde.