Når krematoriet må gjennom en rehabilitering, er det kommet frem at det må gjøres noe med gesimsbeslagene. I dag fører ikke gesimsbeslagene vannet bort fra fasaden. Derfor har fellesrådet ønsket å rive eksisterende beslag og erstatte disse med kobbergesimsbeslag.Biskop Solveig Fiske er enig i forslagene fra fellesrådet og har godkjent planene som foreligger.

Rehabiliteringen vil, foruten skifting av beslag, også innebære fjerning av lyskasser og gjengroing av kjellervindu, fordi de ikke lenger er i bruk. Over hovedinngangen henger et fem meter høyt kors utført i glassmosaikk, antatt montert mellom 1940-50. Korset er i svært dårlig stand, og det er ønskelig å lage en ny kopi. En skorstein i stål skal også fjernes fordi den ikke lenger er i bruk.