De fleste håndverkerne kjenner igjen følelsen når det jobbes på fasaden eller et tak, og verktøyet  faller ut av hendene og ned mot bakken.

En undersøkelse, som den svenske produsenten Luna har gjort, viser at både i Sverige og Norge har rundt 70 prosent av de spurte opplevd å miste verktøy fra høyden minst en gang .

Samtidig viser undersøkelsen at bare 11 prosent sikrer verktøyet sitt. Mangelen på tilknytningspunkter er oppgitt som hovedårsaken til at verktøy mistes. Mange føler de ikke klarer å sikre verktøyet på en fornuftig måte.

Nå vil Luna gjøre noe med dette, og har kommet med verktøy med et nytt system.

Luna ZeroDrop™ er et eget sikkerhetssystem med liner som festes på verktøyet, og til den som håndterer det.

Alvorlige skader

Verktøy fra Luna har feste en line som hindrer fall.

Verktøy fra Luna har feste en line som hindrer fall.

– Et mistet verktøy kan forårsake alvorlige skader på mennesker og materiell, og koster avbrudd i arbeidet. Derfor kommer Luna med et nytt sortiment med håndverktøy for å tilrettelegge for problemet, sier  sortimentsjef hos Luna Lars Svantesson i en pressemelding.

Han forklarer at verktøyene er produsert for å gi en smidig bruk av sikring, som er tilpasset til nordiske forhold.

Effektiv løsning

– Det finnes flere årsaker til at håndverkere ikke sikrer sine verktøy. Det kan være at verktøyet ikke er laget for å sikres, det tar tid, utstyret er i veien, og mange kan være usikker på hvordan dette gjøres. Lunas nye håndverktøy er en effektiv løsning på alle disse problemene, mener Svantesson.

Det skal være enkelt å koble på sikringen, og det blir ingen begrensning mot håndverkerens bevegelser. Alle nye verktøy fra Luna er utviklet for å brukes med den nye sikkerhetssnoren.

I høst lanseres en rekke håndverktøy som hammere, slagverktøy, kniver, økser, håndsager, tvinger og målebånd.