Fokus på å redusere avfallet på byggeplasser øker. Derfor har Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) tatt initiativ til et nordisk samarbeid for å gjøre blikkenslagere fremtidsrettet og bidra til en mer bærekraftig byggenæring.

Konkret er målet å redusere avfallet med 30 prosent. Fem problemstillinger for arbeidet er synliggjort i prosjektet:

  • Hvordan forebygge
  • Hvordan igjenbruke
  • Nye produkter laget av rester
  • Korrekt sortering og gjenvinning
  • Blikkenslagere kan bli kompetansebedrift overfor kommunene på område

VBL-lederen har et stort engasjement for resirkulering og miljø og fikk med seg de andre organisasjonene på en søknad til Nordic Innovation. Nå har de fått midler til å starte prosjektet. En egen prosjektmedarbeider skal ansettes for å bidra til arbeidet med å utvikle og implementere et helt nytt prosjekt som skal redusere avfallsmengden gjennom korrekt innkjøp, og dernest redusere mengden avfall fra nordiske blikkenslagerverksteder.

– Hver for oss er vi for små til å iverksette slike omfattende tiltak, men når vi slår oss sammen representerer vi nær 1600 blikkenslagerverksteder i Norden. Da blir vi en størrelse som virkelig kan gjøre en forskjell, sier Nygård.

Han hadde nylig møte med søsterorganisasjonene i Norden, og de var godt fornøyd med arbeidet så langt.

Med på samarbeidet har VBL Plåt och vent (Sverige), Tekniq (Danmark) og Samtok idnadarins (Island).

Redusere mengden

VBL-leder Jan Henrik Nygård har vært pådriver for nordisk samarbeidsprosjekt om å redusere avfallet.

VBL-leder Jan Henrik Nygård har vært pådriver for nordisk samarbeidsprosjekt om å redusere avfallet.

Det er VBL som skal lede innsamlingen av data om dagens situasjon, som begynner allerede i juni i år. Selve hovedprosjektet starter 1. september og varer frem til 31. mars 2022.

Bakgrunnen for prosjektet finner vi i Avfallspyramiden, en modell som viser prioriteringene i nordisk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk.

– Det viktigste vi gjør er å redusere avfallsmengden, dernest å bruke produktene om igjen. Det vil fortsatt være metallavfall igjen etter dette, men vi vil øke fokuset på riktig gjenvinning, forklarer Nygård.

– Vi har et mål om å redusere avfallet vårt med 30 %, det vil si 4000 til 5000 tonn per år. Det vil gi en merkbar reduksjon av bransjens miljøavtrykk, samt virke positivt på de enkelte bedriftenes bunnlinje, slår Nygård fast.

Veiledere

I tillegg til å redusere avfall fra verksteder generelt, skal prosjektet også bidra til å generere mindre avfall på byggeplassene.

– Det første vi skal gjøre er å hente informasjon om hvordan de ulike landene behandler avfall i dag og videre se på nye løsninger. Vi skal utvikle praktiske og konkrete verktøy og veiledere som skal gjøre de enkelte bedriftene i stand til å redusere avfallet sitt betraktelig.

Samtidig vil vi etablere samarbeid med to til fire blikkenslagerverksteder i hvert land som da blir våre referanseverksteder.

Rustet for fremtidige krav

Det er allerede varslet en innstramming av kravene knyttet til avfallsreduksjon, noe som vil kreve stor omstilling for byggenæringen. Gjennom samarbeid med leverandører og øvrige samarbeidspartnere, håper styrelederen i VBL at prosjektet vil få positive ringvirkninger også utenfor blikkenslagerbedriftene.

– Dette prosjektet har potensiale til å løfte blikkenslagerbedriftene i alle de nordiske landene, gjøre oss attraktive for nye markeder, og ikke minst forberede oss på fremtidige krav og retningslinjer knyttet til klima og miljø, avslutter Nygård.