En standardariseringskomité er på gang fra Norsk Standard som skal se på ventilasjon i landet.

En standard påvirkes av mange og blir formidlet gjennom Norsk Standard.

Nå ønskes de som er interessert i å være deltaker i standardiseringskomitéen for ventilasjon og inneklima å melde seg. Alle som arbeider med planlegging, prosjektering, utførelse og kontroll av bygningers tekniske anlegg kan nå bli med.

Komitéen vil følge internasjonale standardiseringsarbeidet som skjer på området.

Av alle standarder som brukes Norge for ventilasjons- og klimaanlegg er det bare standarder for beskrivelse av ventilasjonsanlegg (NS 3420-serien) som er utviklet nasjonalt.

Ønsker engasjement

Dermed kan komitéen rolle bli viktig for å sikre at bransjens interesser blir godt ivaretatt.
Nå ønsker Norsk Standard å styrke komiteens kapasitet og tekniske kompetanse med nye medlemmer som kan komme med gode bidrag. Bedrifter og organisasjoner i ventilasjonsbransjen inviteres nå til å melde seg. Her ønskes alle typer virksomheter velkommen til å engasjere seg.
Aktuelle tema som skal tas opp er ventilasjon, luftbehandlingsaggregater, utførelse og montasje av ventilasjonsanlegg, brannbeskyttelse, drift og vedlikehold, prøving av ventilasjonsprodukter, inneklimaparametere, filtrering og rensing av ventilasjonsluft og renromsinstallasjoner.