Med mer enn 20 års erfaring i å levere virksomhetskritiske løsninger som økonomi, ERP og CRM systemer til norske bedrifter i alle bransjer, er Gustav Line forberedt til å utvikle Cordel til et enda mer attraktivt produkt.

– Cordel kan bidra til innsparing på mange forskjellige arbeidsoperasjoner. Alt ifra anbudskalkulasjon og prosjektstyring for administrasjonen til timeregistrering og dokumentasjon for håndverkeren som jobber ute. De av vår kunder i denne størrelsen, og som bruker en komplett Cordel løsning, sparer fort et halvt årsverk, sier Gustav Line på vårt spørsmål om hvor mye en bedrift med 10 ansatte kan spare.

Han mener at 5-10 % effektivitetsforbedring ikke er uvanlig. I tillegg kommer gevinstene ved nøyaktig kalkulasjon, bedre lønnsomhetskontroll og oversikt over prosjektene og selvfølgelig mindre risiko for manuelle feilregistreringer.

– Automatiserte prosesser bidrar til at entreprenøren kan ha økt fokus på kvalitet i leveranse og håndverker som utføres til sin kunde, mener Line.

Feilkilder

Han har erfaring med effektivisering og mener det er fellesnevnere på tvers av bransjer som han mener også gjelder for byggebransjen og blikkenslagere.

Et av momentene han peker på er å fjerne feilkilder på grunn av manuell registrering.

– Mest mulig av informasjonen bør komme fra sentrale registre, slik at man ikke legger inn dataene hver gang. Cordel har fokus på at løsningen følger arbeidsflyten i prosjektet, slik at det blir effektivt og lønnsomt for blikkenslageren og entreprenøren.

Gustav Line kan vise til at Cordel i høst lanserer en ny mobil-app som har direkte kobling mot den administrative løsningen.

Ny funksjonalitet

– Der er det funksjonalitet for timeregistrering, materialregistrering (også med skanning av strekkoder), avvikshåndtering, bestilling, sjekklister og dokumentasjon med bilder. Versjon 2.0 av Cordel er nå klar for levering og den har mye spennende og ny funksjonalitet som våre kunder gleder seg til å ta i bruk. For blikkenslageren og takentreprenøren har vi i samarbeid med leverandører i bransjen og brukere av Cordel utarbeidet nye skreddersydde sjekklister og kalkulasjonspakker, sier han.

På spørsmål om han tror det er mulig om 10 år å drive som entreprenør med fortsatt manuelle løsninger, svarer han:

Tidstyver

– Alle bransjer opplever at tidstyver som manuell registrering og dobbelt registrering av data blir automatisert og digitalisert. Dette gjelder også entreprenører, som ofte sliter med både tidspress og marginpress. Jeg vil derfor være overrasket hvis ikke de fleste av disse tidstyvene er digitalisert om 10 år, fastslår Gustav Line.

Cordel Norden AS har de siste 30 årene spesialisert seg på å levere bransjeløsninger til entreprenører, håndverkere og faghandel. Dette har gitt selskapet en ledende posisjon i Norge. I 2017 kom det svenske investeringsselskapet Valedo inn som majoritetseier. Valedo har store ambisjoner for selskapet og vil investere i internasjonal ekspansjon og økt produktportefølje.