Det som startet som et opprør av blikkenslagere og andre fra nærinigslivet er nå helt satt i skyggen av partiet som startet opp mot bompenger i Bergen.

– Vi har ingen ting med partiet å gjøre da vi er upolitiske, men blir hele tiden forvekslet med dem. Nå føler vi at vårt engasjement og våre aksjoner settes i sammenheng med bompengepartiet, sier Kjell Hæggernæs til Blikkenslagere.no.

Han ønsker ikke å bli klistret til et parti, men peker på at det er flere partier som jobber mot bompenger. Rødt, Pensjonistene, Frp, De kristne og flere henger seg på.

Trym Aafløy, som er bompengepartiets førstekandidat i Bergen, laget en Facebook-gruppe parallelt med aksjonistenes engasjement, som senere ble til bompengepartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Hæggernæs var med å hjelpe ham i starten med lydanlegg osv. når han skulle ha en samling av mennesker, da han selv var helt alene og ikke hadde noen å hjelpe seg.

Det var under et møte for Bergens kobber og blikkenslagerlaug (KBBL) 26. november 2016 at blikkenslagermester Arvid Holum kom med forslag om at de skulle demonstrere mot alle bompenger som ble innført i Bergen. Dette ble vedtatt, og blikkenslager Kjell Hæggernæs startet arbeidet med å organisere en demonstrasjon som ble holdt 7. desember samme år. Sammen med en lastebileier i Bergen er han bom-aksjonens far i Bergen.

Stor oppslutning

– Nå føler vi at vårt engasjement og våre aksjoner settes i sammenheng med bompengepartiet, sier Kjell Hæggernæs.

– Nå føler vi at vårt engasjement og våre aksjoner settes i sammenheng med bompengepartiet, sier Kjell Hæggernæs.

– Vi hadde en komité som satte i gang aksjoner i Bergen på vegne av blikkenslagere, håndverkere, lastebileiere og andre fra næringslivet for å hindre flere bommer. Nå er vi satt i skyggen av bompenge-partiet, sier Hæggernæs.

Mange tror det er bompenge-partiet som står bak motstanden mot bompenger, og har fått over 20 prosent oppslutning på meningsmålinger.

Første aksjon mot flere bomstasjoner i Bergen var i 2016, etter at blikkenslager Kjell Hæggernæs og Willy Tradøy hadde samtaler om hvor dyrt dette kom til å bli for næringslivet. De planla de første demonstrasjonene, som startet med at håndverkesbiler ringet inn rådhuset i Bergen, og uken etter med lastebiler som hindret trafikken og skapte stor oppmerksomhet.

Snøballen rullet

– Vi startet engasjementet sammen med lauget og fikk snøballen til å begynne å rulle, sier Kjell Hæggernæs. I dag ser han at er dette tema flere plasser i Norge og i regjeringen.

Komiteen i Bergen hadde flere samtaler med politikere og det har vært flere aksjoner. De laget til aksjon «bomhild» som er en liten serveringsvogn som var rød og ble dekortert med opplysninger «NOK ER NOK». Denne ble brukt under valget i 2017 sammen med valgbodene i Bergen, og konkurrerte om oppmerksomheten før stortingsvalget.

– Vi laget klistremerker som er blitt sendt rundt om i landet og utlandet. Vi har over en kilometer med bannere som brukes ved demonstrasjoner. Noen av disse henger nå rundt om i byen på bygg, hus og andre steder hos private. Vi har hengt opp skilter med opplysninger om priser på bomringen, men Statens Vegvesen hadde førsteprioritet med å ta ned disse, sier Hæggernæs.

Støttet av lauget

Lauget til VBL i Bergen støttet aksjonen fra begynnelsen av, og mange blikkenslagere har følt at kostnadene med å kjøre rundt med arbeidsbiler for å utføre tjenester har skutt i været. Engasjementet blant håndverkere flest har vært stor.

Aksjonskomiteen «Nok og nok» er registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysund og de jobber seriøst videre med å hindre at bompenger skal ødelegge for alle bergensere.

– Om vi skal ut med vårt budskap i media må vi kjøpe annonser, mens bompengepartiet bare knipser med fingrene og får omtale for alt de vil. De får nyte godt av vårt engasjement, og vi er nok en av grunnene til at de har den oppslutningen de har, sier Hæggernæs.

Folkemøte

15. august har komiteen lagt opp til et folkemøte på Åsatunet med plass til mange hundre personer der alle partiene, inkludert bompengepartiet, stiller opp. Her håper de å få frem sitt budskap.

– Så høye bompenger som det nå har blitt vil påvirke både bedrifter og ansatte. For noen vil bompenger utgjøre en månedslønn, og for bedrifter blir det store ekstrakostnader, påpeker Kjell Hæggernæs.

Han mener at dette kan føre til at ansatte vil kreve høyere lønn for å kompensere dyrere arbeidsreiser, og at dette blir inflasjonsdrivende.

Også i Oslo er blikkenslagere engasjert i økte bompenger og flere bomringer med innkreving.