Kjærligheten tok tak, forteller lokalavisa Trønder-Avisa. Øystein Malum (48) har drevet som taktekker i Gauldal i 20 år, og har nå gått fra enkeltmannsforetak til aksjeselskap. Dermed har Vangen Taktekking blitt til Steinkjer Tak AS.

Inntil videre er Malum alene i selskapet, men han håper at aktiviteten etter hvert tilsier flere ansatte.

Selv om det er mange takfirma i distriktet, mener taktekkeren atdet er nok arbeid til flere.

Mest i privatmarkedet

Så langt har det vært mest aktivitet knyttet til boliger, garasjer, terrasser og carporter. Men han har også blitt innleid av større takfirma, og har blant annet jobbet på det nye campuset i Steinkjer.

Med bakgrunn som taktekker i både Ingeniør Per Kvernmo AS og Trondheim Tak AS, har han lang erfaring i bransjen. Derfor har han også hatt oppgaver som takstmann ved takskader.