Seniorrådgiver BNL

OM STILLINGEN
Byggenæringens Landsforening (BNL)

Sted: Oslo

Publisert:

Søknadsfrist:

Stilling: Seniorrådgiver BNL - (engasjement)


Kontakt: Ane Dyrnes

E-post: ane.dyrnes@vbl.no

Telefon: 95026055

Vil du være med å styrke håndverksbransjens posisjon?

Vil du være med å styrke håndverksbransjens posisjon ved å sikre gjennomslag i saker som er viktige for medlemsbedriftene? Du vil fungere som en samlende faktor for bransjeforeningene innen bygghåndverk, og jobbe med saker som er viktige for håndverksbedriftene i BNL.

Arbeidsoppgaver:

 • Styrke håndverksbransjens posisjon ved å sikre gjennomslag i prioriterte saker
 • Tilrettelegge for, forankre og sikre gjennomføring av gode prosesser
 • Utarbeide faktabaserte og solide saksunderlag
 • Sekretariat for Håndverksforum
 • Koordinering av felles aktiviteter og arrangementer på tvers av bransjeforeningene

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring:

 • God forståelse for og innsikt i politiske prosesser og organisasjonsarbeid
 • Kjennskap til byggenæringen generelt, og håndverksbransjen spesielt
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Erfaring med samarbeid på tvers av faglige og administrative enheter
 • Relevant høyere utdanning
 • Lang og relevant erfaring, og annen utdanning, kan kompensere for utdanningskravet, gjerne erfaring fra håndverksbransjen

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift
 • God lagspiller som vektlegger dialog og forankring i prosesser
 • Selvstendig og tar initiativ
 • Strategisk og løsningsorientert
 • Stor gjennomføringsevne og motiveres av resultater

BNL tilbyr: 

 • Hyggelig og fagsterkt arbeidsmiljø, med gode kolleger og variert bakgrunn
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Stor kontaktflate – både internt og eksternt
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Sentrale og moderne lokaler i Næringslivets Hus på Majorstua.
————————————————————————————————

Om arbeidsgiveren

Byggenæringens Landsforening (BNL) er den største nærings- og arbeidsgiverpolitiske organisasjonen for bedrifter i byggenæringen i Norge, og en av de største landsforeningene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). BNL er en paraplyorganisasjon for 14 bransjer som har over 3300 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 67500 ansatte. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere, boligbyggere og entreprenører. BNL jobber blant annet med å sikre konkurransekraft og fornuftig lønnsdannelse, sikre en bærekraftig og seriøs næring med god kompetanse, gode og stabile rammebetingelser, samt konkurranse på like vilkår.