Ord som tragisk, en skam og andre negative kommentarer har blikkenslagere kommet med på Facebook-siden Blikkenslagere/Norge. Mange stiller spørsmål til oppdragsgiver Bergen kommune om de vil være bekjent av å ha slikt arbeid på et av sine bygg.

Bildene er tatt av Daniel Anton Sæle Kristiansen. Han er nabo til bygget og bildene ut på Facebook-siden. Bildene viser gesims og beslag som er bulket, synlige skruer og et arbeid som ikke er estetisk pent å se på verken fra avstand eller nært hold.

– Slik montering av beslag har vi hatt med jevne mellomrom og har ikke fått noen tilbakemeldinger om at det ikke er bra nok, sier Ole Klausen i OMC-Bygg som har hatt arbeidet.

De er underleverandør til Hordaland Bygg og Eiendom som har sørget for å levere beslagene som OMC-Bygg har montert av en vanlig snekker.

– Slike enkle beslag som dette er ikke noe hokus-pokus å montere, selv om det var noen vinkler og overganger som var litt utfordringer, sier Klausen.

Synlige skruer preger beslagsarbeidet.

Synlige skruer preger beslagsarbeidet.

Bølgeblikk

Om det blir spørsmål om pipeinntekking og båndtekking, hyrer de inn en blikkenslager til jobben.

– Men beslag, renner og nedløp monterer vi jevnlig på bygg, sier Klausen.

Daniel Anton Sæle Kristiansen skrev følgende tekst til bildene han la ut:
– Bergen kommune sin nyeste barnehage. De må virkelig være stolt av arbeidet som er utført her!

En kommenterer saken med å spørre om ingen har hørt om bølgeblikk. Andre skriver at dette har begynt å bli mer regelen enn unntaket på mange bygg. Flere mener at verken Sintefs anbefalinger eller Norsk Standard er fulgt i dette tilfellet.

Skal være fagmessig

Barnehagen har så langt kun hatt innvendig befaring. Direktør for bygg og eiendom i Bergen kommune, Bjørn Ove Lid, sier at de stiller krav til bygg og at det skal være fagmessig utført.

– Bergen kommune har krav om maks to underentreprenører, krav til lærlinger og at det skal være krav til faglærte, sier Lid.

Han kjenner ikke til at det har kommet klager på dette bygget, men viser til at det er mulig å varsle om noen mener en entreprenør ikke oppfyller kommunens krav.

– Om vi får beskjed om at en entreprenør har fått flere anmerkninger for arbeid de har utført for kommunen, kaller vi dem inn. I verste fall kan det få konsekvenser for videre engasjement senere, sier Bjørn Ove Lid.

Det er Etat for utbygging i Bergen kommune som står ansvarlig for alle utbygginger i Bergen kommune, og som jobber opp mot entreprenørene.

Få feil

– Det blir i alle våre prosjekter gjennomført befaringer med utførende entreprenører før Bergen kommune overtar det ferdige bygget. Vi har registrert få feil og mangler knyttet til prosjektet Vadmyra Barnehage, og vi har heller ingen registrerte avvik når det gjelder blikkenslagerarbeider, sier avdelingsleder Tore André Andersen.

Han er åpen for ekstra befaring om det er fagfolk som mener arbeidet er for dårlig.

– Dette betyr nødvendigvis ikke at arbeidene som er utført kunne vært utført på en annen og bedre måte, og vi må samtidig akseptere at faggrupper utenom prosjektet finner utførte arbeider mangelfullt kvalitetsmessig. Jeg forstår at dette gjelder i dette prosjektet, sier Andersen.

– Så lenge det er billig og blir ferdig til gitt dato så bryr ikke hverken entreprenør eller byggherre seg om det ferdige resultat, er en av kommentarene fra blikkenslagere som har kommentert saken.

 

Ikke alle beslag virker å gi tett bygg.

Ikke alle beslag virker å gi tett bygg.

 

Store mengder beslag er utført av en snekker.

Store mengder beslag er utført av en snekker.

Bølgeblikk er det noen som kaller dette arbeidet.

Bølgeblikk er det noen som kaller dette arbeidet.