2,5 millioner kroner årlig skulle Hobøl kommune spare ved å bytte energiløsninger. Men så endte det med at selskapet Norsk Enøk og Energi AS, som var energirådgiver, gikk konkurs.

Nå må kommunen vurdere hva de skal gjøre etter at mye arbeid ikke er ferdig. I tillegg fikk de en regning på 1,6 millioner kroner for arbeid som skulle ha blitt gjort i perioden, som kommunen nekter å betale for.

Rådmannen mener at kommunen vil lide store økonomiske tap på grunn av konkursen.

Kommunen vil betale litt av kravet på 1,6 millioner, men mener at mange oppgaver ikke var ferdiggjort skriver avisa Smaalenenes Avis.

Av det som ikke er utført av arbeid, er felles automasjon for kommunens bygg. Dette vil koste 2,2 millioner kroner.

Nye ventilasjonsaggregater til Hobøl bo- og behandlingssenter må sluttføres til en kostnad på 1,6 millioner kroner.

I tillegg er det konvertering av oljebrennere til bioolje, manglende opplæring og fire doble inngangsdører til Knapstad barne- og ungdomsskole på til sammen nesten 400 000 kroner.