Flere aktører i bransjen har opplevd konflikter mellom totalleverandører og underleverandører. Enkelte medlemmer innen elektrobransjen nekter nå å inngå slike kontrakter etter flere negative opplevelser.

Også blikkenslagere har opplevd problemer i store entrepriser, og for å undersøke dette temaet nærmere har Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL) sendt ut en undersøkelse til sine medlemmer.

Her ønsker de å kartlegge medlemsbedriftenes forhold til total-/hovedentreprenører, og eventuelle konflikter i dette forholdet.

Nå håper VBL at alle medlemmer tar seg tid til å svare på undersøkelsen for å danne et grunnlag for organisasjonens videre arbeid med rettferdige kontraktsvilkår.

Entreprenør Bertelsen & Garpestad er en av de som har gått ut aktivt og sagt at de heller permitterer folk enn å inngå samarbeid med de store entreprenørene.

Prispress og liten forståelse fra store entreprenører om at underentreprenørene må tjener penger for å overleve, er noen av temaene som har vært oppe til diskusjon.

Nelfo som organiserer elektrikerne har også tatt fatt i denne saken etter at de mener det har vært unødvendig høyt konfliktnivå.