Rogaland Blikk er nå engasjert i forbindelse med fasadene til Ovalen i Sandnes. Ovalen er et nytt og moderne bygg i overgangen mellom by og fjord.

– Det spesielle med dette prosjektet var at sluttbruker hadde fått beskjed om at det var umulig for samtlige glassleverandører i Rogaland å levere de nødvendige glassene og aluminiumrammene. Vi samarbeidet med Arvid Berge hos NorDan om mulighetene for en slik leveranse. De kunne levere, og vi tok oss av montasjen, forteller daglig leder Stig Kastmo i Rogaland Blikk.

Vinduene ble bestilt sent i byggeperioden, noe som kompliserte montasjen. I tillegg var takutstikk over vindu, samt en vekt på nærmere 700 kilo per glass krevende. Glassene måtte løftes med to vakuumløftere koblet sammen med løfteåk for å fordele vekten.

– Glassene ble montert i rammen på taket over og heist ned til etasjen under hvor vi hadde laget oss jigg og glidesystem for å kunne skyve rammen og glasset inn. Takutstikket forhindret oss i å heise glasset inn med kranbil. Bemanning, utstyr og diverse måtte koordineres for å kunne utføre montasjen. En komplisert jobb langt unna standard montasje, men det liker vi, sier Kastmo.

Kastmo har jobbet med glass og fasader siden 2006. Mange års erfaring fra en lokal glass- og fasadeentreprenør har gitt ham erfaring og solide kunnskaper. I 2017 stiftet han Rogaland Blikk som i dag har 11 ansatte.

Rogaland Blikk er nå engasjert i forbindelse med fasadene til Ovalen i Sandnes.

Rogaland Blikk er nå engasjert i forbindelse med fasadene til Ovalen i Sandnes.

Foto: Stig Kastmo