Arbeidstilsynet har gitt Dyrøy kommune ny frist for å rette opp inneklima sykehjemmet i Dyrøy. Nå må tiltak settes i verk innen 1. juli, hvis ikke vil Arbeidstilsynet blir det innført tvangsmulkt på 2000 kroner per virkedag.
Det er avisen Folkebladet som skriver om pålegget og forteller at kommunen har leid inn ekstern ventilasjonskompetanse gjennom Klimaservice AS som skal se på tiltakene.
I den gamle delen er det installert  et nytt ventilasjonsanlegg som er kommet i drift. I nydelen gjenstår det inspeksjon og rengjøring av kanaler tilsluttet anlegget, og Klimaservice skal også foreta gjennomgang av innregulering av begge aggregatene og utstede innmålingsrapport. Samtidig jobbes det med en planlagt renovering og utbygging av sykehjemmet. Arbeidet kan starte i løpet av året.