Da Herføl Bygg AS skulle rehabilitere fasaden til bygget som byggevarespesialisten Carlsen Fritzøe leier i Moss, innebar det så mye blikkenslagerarbeid at lokale firmaer fant ut at det var best å samarbeide om fasadejobben. Derfor gikk Hellberg & Bjerkeli AS og Blikk1 AS  sammen om å legge inn anbud til totalentreprenør KF Entreprenør AS, og fikk jobben.

– Vi har hatt et godt samarbeid om denne jobben, som har blitt litt stor for bare en av oss, sier daglig leder Svein Hanssen hos Hellberg & Bjerkeli.

Han kan fortelle om et arbeid som startet i februar og var ferdig til ferien.

Skivetekking

Carlsen Fritzøe har fått nye fasader utført av Hellberg & Bjerkeli AS og Blikk1 AS.

Carlsen Fritzøe har fått nye fasader utført av Hellberg & Bjerkeli AS og Blikk1 AS.

Arbeidet har bestått i montering av nye sinusplater, skivetekking, perforerte plater og beslag rundt vinduer, porter og gesimser.

Blikk 1 produserte all skivetekkingen og Hellberg & Bjerkeli produserte det meste av beslagene.

På bygget er det utført 1125 kvadratmeter med skivetekking av sinkgrå 7040, som ble knekket på verkstedet og montert på veggen.

I tillegg er det montert 335 kvadratmeter med sinusplater i farge RAL 7016 og 140 kvadratmeter med 2 mm galvaniserte perforerte plater.

Mye gesimsbeslag

Rundt vinduer og dører er det produsert og montert 340 meter med beslag med RAL 7040 og 70 meter beslag på hjørner og overganger i både RAL 7016 og sinkgrå 7040.

Det er levert 250 meter med gesimsbeslag i RAL 7016. I tillegg er det tekket 65 kvadratmeter av nytt tak på inngangsparti med sluk og nedløpsrør.

Sinusplater, perforerte plater og plane plater i RAL 7016 er levert av Lindab, mens Ventistål har levert sinkgrå plater. Isolasjon til kompakttak er levert av Rockwool mens takbelegget er levert av Protan.

 

Arbeidet med fasadene har pågått fra februar og frem til ferien.

Arbeidet med fasadene har pågått fra februar og frem til ferien.