Solcellekraft AS startet opp i Bergen i 2017, og har bidratt til levering av nærmere 4000 solcelleanlegg over hele landet. Nylig ble de invitert til møte i VBL Hordaland for å fortelle om de muligheter som finnes innen solceller, og flere fikk en aha-opplevelse om hvor raskt utviklingen går.

– Om 2-3 år vil alle nye bygg få krav om montering av solceller. Enten man liker det eller ikke, er det viktig å være forberedt, sier daglig leder Nils- Arne Lie i Solcellekraft AS.

Han ser det som nødvendig å samarbeide på tvers av fagene.

– Nå må blikkenslagerbransjen se denne muligheten. Det var ikke gitt at blikkenslagerne tok tak i ventilasjonsmarkedet på 60-tallet, men nå er dette en viktig del av faget. Montering av solceller kan bli en like naturlig del av det å være blikkenslager, mener Lie.

– Vi ser at kvaliteten på det som blikkenslagerne utfører er bedre, og de har bedre utstyr til jobben. Tilpasninger og finishen er bedre hos blikkenslagerne som gjør at kvaliteten på det ferdige produktet blir bra, sier Lie.

Her ser vi solcelletak med avslutning mot takvindu.

Her ser vi solcelletak med avslutning mot takvindu.

Mange positive

Mens enkelte er skeptiske, ser stadig flere blikkenslagerbedrifter mulighetene som finnes i dette nye markedet. Under møtet hos VBL nylig var det mange positive signaler om de nye mulighetene med solceller.

Siden 70 prosent av arbeidet med montering av solceller skjer på taket, mener Solcellekraft at det er naturlig at blikkenslagerne tar på seg jobben.

– På sikt vil solceller bli en naturlig del av fasade og tak. Om ikke alle produkter er like gode i dag, er det en rivende utvikling som vi må følge med på, sier Lie.

– Vi som elektrikere tar den delen vi kan, mens to tredjedeler gjøres av bedrifter som jobber på tak. Elektrikere er ikke så glade i å være på tak, og snekkere er ikke så gode på avanserte løsninger. Derfor er det naturlig at taktekkere og blikkenslagere gjør denne delen av jobben, mener Lie.

Han ønsker samarbeid med aktører lokalt over hele landet, og er ikke fremmed for å innlede et forhold til VBL for å få bedrifter til å bidra i dette markedet.

Dobler markedet

Mens det i nå i stor grad monteres solceller på eksisterende tak, vil det i fremtiden preges av integrerte solcelle-løsninger. Dette vil gjøre det mer naturlig at også fasader mot sør vil bli brukt for å produsere strøm.

Med en forventet årlig dobling av solcellemarkedet de neste 4-5 årene er det nødvendig for Solcellekraft å inngå strategisk samarbeid med bedrifter over hele landet.

Leder for VBL sin avdeling i Hordaland, Erling Solhaug, er positiv til ønsket om at blikkenslagerne tar dette markedet.

– Vi er positive til dette og at det kan bli en del av blikkenslagerens sitt marked. En av utfordringen i et tøft privatmarked kan være å få gehør for våre krav til HMS i forbindelse med installasjon, men det er helt klart at blikkenslageren bør være en foretrukken samarbeidspartner for leverandører av slike produkter, mener Solhaug.

Han peker på at grensesnitt og ansvar for leveransen vil være viktig å ha avklart før en starter.

Solklyngen mener at om det gis mulighet for det, kan solenergibransjen forsyne alle norske boliger med nok strøm innen 2030.

Solceller på driftsbygninger blir mer og mer vanlig.

Solceller på driftsbygninger blir mer og mer vanlig.

Solcelletak på eneboliger kommer i stadig økende grad, og det er ønske at blikkenslageren skal stå for monteringen.

Solcelletak på eneboliger kommer i stadig økende grad, og det er ønske at blikkenslageren skal stå for monteringen.