Bygget som er reist av Ø M Fjeld AS har et stort arbeid utført av underentreprenør Franke Onsrud Blikkenslageri AS. Det har blitt en spennende og krevende jobb for blikkenslageren som utgjør omsetning for flere millioner kroner.

Bygget er reist i betong og stål, før Franke Onsrud Blikkenslageri monterte 1200 kvadratmeter Paroc-vegger i fargen RAL 5018.

Det er bygd ut underkonstruksjon i 4 mm aluminium, som på det lengste er 2400 mm ut fra veggen. Hvert felt er på en geometrisk flate, og i hvert knekkpunkt er det LED-lys som er lagt inn i en omegaprofil (hatteprofil) som gjør retningsforandringer på de geometriske flatene.

Utstansede plater i 3 mm aluminium (RAL 7011) er levert av RMIG og produsert for blikkenslageren. Disse montert opp for å skape den ytre fasaden med lys bak.

Høyt

Fasadeplatene er naglet til underkonstruksjonen og utgjør 1200 kvadratmeter. I tillegg er det en del beslagsarbeid med gesimser og overganger.

Prosjektet er satt i gang av Møller Eiendom AS, og driftes av Modern Activity Center (MAC) som et attraktivt tilbud for barnefamilier, bedrifter, hotellgjester, fallskjermhoppere som vil trene og andre som driver med vindflying.

Arkitekten Nordic Office of Architecture AS har bidratt til en nyskapende form på bygget, som ligger ved avkjørselen fra E6 mot Gardermoen.

Perforerte plater preger fasaden utvendig.

Perforerte plater preger fasaden utvendig.

Foto: Jon-Are Berg Jacobsen
Store konstruksjoner er bygd ut fra betongveggen til den ytre fasaden.

Store konstruksjoner er bygd ut fra betongveggen til den ytre fasaden.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

 

 

 

Store partier utvendig preges av de perforerte platene.

Store partier utvendig preges av de perforerte platene.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen
Bygget er 25 meter høyt.

Bygget er 25 meter høyt.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen
Vinjdtunnelen kan brukes til både lek og trening.

Vinjdtunnelen kan brukes til både lek og trening.

Foto: Jon-Are Berg-Jakobsen