Jobber med ventilasjon har tatt av siden starten høsten 2016. Samtidig har det også vært noen utvendige arbeider i Trondheims-området. Nå startes et eget datterselskap for å ta seg av utvendige blikkenslagerarbeider.

Da Bjørnar Eriksen sammen med flere andre startet opp Tempe Blikk og Ventilasjon AS var målet at de skulle være rundt 5 ansatte etter hvert. Siden har de fått jobb etter jobb som har medført behov for å ansette flere. Nå er de 17 ansatte, og to lærlinger står for tur til å begynne.

– Vi har en klar strategi om at vi ikke benytter innleie fra bemanningsbyrå. Det er grunnen til at vi er blitt såpass mange ansatte på kort tid, sier Bjørnar Eriksen.

Elite Blikk med Kim Espen Johansen er på plass med egen bil.

Elite Blikk med Kim Espen Johansen er på plass med egen bil.

Han mener det er et marked en bedrift som bare egne ansatte. De leier seg ut en god del, men ser at kundene er villige til å betale litt mer for den «merverdien» det er å bruke erfarne håndverkere med lokal forankring.

I løpet av september vil de ha 6 lærlinger, og dette mener bedriften er veien å gå for å sikre arbeidskraft i stedet for kortsiktig innleie.

– Vi skulle gjerne vært flere ansatte til å ta unna alt arbeidet, men vi kan ikke vokse uhemmet. For å ha bedre oversikt og kontroll, har vi startet opp eget datterselskap for utvendig arbeid, sier Eriksen.

Oppfyller drøm

Kim Espen Johansen har begynt som daglig leder og skal bygge opp virksomheten Elite Blikk AS. Han eier 40 prosent, mens Tempe Blikk og Ventilasjon eier 60 prosent. Han har jobbet 8 år i et annen Trondheims-bedrift, og ønsket å satse mer på egen hånd.

– Jeg har lenge drømt om å starte opp egen bedrift, og når denne muligheten kom, slo jeg til. I starten er det jeg som jobber i firmaet, men etter hvert vil vi kunne bli opp mot 5-6 ansatte, sier Johansen.

Han ønsker ikke å bli for stor, men heller ta på seg mange mindre utvendig blikkenslagerarbeider. I første omgang fokuset på leveranser til byggmestere og private.

– Siden selskapet ble startet 1. september, har vi fått mange forespørsler gjennom kontakter vi har. Det er i utgangspunktet Trøndelag som er arbeidsområdet, men de fleste jobber ligger rundt Trondheim, sier Kim Espen Johansen.

Mest lokalt

Han har kontor sammen med Tempe Blikk og Ventilasjon, og bruker også verkstedet de har like utenfor Trondheim sentrum.

Da Tempe Blikk og Ventilasjon startet opp, kom Bjørnar Eriksen fra Comfort Teknikk AS, og fikk leie verksteder hos dem i starten. Senere har de kjøpt opp verkstedet og har nå god nok plass både til å produsere det som trengs og gode forhold for de ansatte, samtidig som det er plass til det nye datterselskapet.

Bedriften har klart å få til et lite overskudd det andre hele driftsåret, og har økt fra 6,9 til 9,7 millioner i omsetning i fjor.