Ny Benterud skole

Et nytt skolebygg på til sammen 8878 kvadratmeter er bygd på Hønefoss. Mange meter med beslag og annet blikkenslagerarbeid er lagt på bygget.

Fakta om prosjektet


Blikkenslager:
Taktekkermester Bjørn Schramm AS

Ventilasjon:
Bryn Byggklima AS

Tiltakshaver:
Ringerike Kommune

Totalentreprenør:
HENT AS

Arkitekt:
Arkitektene VIS-Á-VIS AS

Nye Benterud barneskole og flerbruks-hall på Hønefoss er bygd som en samspillsentreprise med Hent AS som totalleverandør. Bygget er i to bygningskropper, og koster til sammen 330 millioner kroner. Elevenes behov for variasjon og tilpasning i læringsarbeidet er ivaretatt gjennom utforming av miljøet både ute og inne på skolen, på overordnet nivå og i mindre skala.

Seks tonn aluminium

Taktekkermester Bjørn Schramm AS har hatt anbudet med blikkenslagerarbeidet.Bedriften har blant annet produsert og levert mange hundre meter vindus-, gesims- og solskjermingsbeslag. Alt er levert i lakkert aluminium i ulike RAL-farger som er med på å skape liv i bygget.
Denne jobben har de holdt på med i åtte måneder fra de startet til bygget stod ferdig. Siden oppstarten har mellom to og fire av de totalt ni ansatte blikkenslagerne i firmaet vært brukt til jobben.
Ventistål har levert aluminiumen som er bearbeidet og montert på bygget. Totalt har det gått med seks tonn med aluminium.

Behovsstyring

Bryn Byggklima AS har hatt ansvaret for ventilasjon på bygget. De har levert fem aggregater fra Covent på til sammen
118 000m3/h.
Aggregatene er levert med integrert kjøling og ettervarmebatteri med vann. Her er det også levert fjernvarme.
Det er behovsstyrt ventilasjon i alle rom med personbelastning.
Alt av ventilasjon, varme, kjøling, lysstyring og persiennestyring blir styrt og overvåket av et SD-anlegg levert av Bryn Byggklima.

Powered by Labrador CMS