Utvidelse av romsenter

På Andøya Space Center er det reist et nytt bygg, i tillegg til ombygging av et gammelt bygg.

Fakta om prosjektet

Blikkenslagerarbeid, ventilasjon og automatikk:

GK Inneklima AS

Tiltakshaver:

Narom AS

Totalentreprenør:

Karstein Kristiansen Entreprenør AS

Arkitekt :

Norconsult AS, avdeling HarstadDet nye bygget til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (Narom) er på 1372 kvadratmeter, og med ombygging av et eksisterende bygg, er det utført arbeid på i alt 2157 kvadratmeter. Nybygget har bæresystem i stål og betong, og etasjeskiller av hulldekker. Ytterveggene er av treverk, mens det utvendig har fått en kledning av Alucubond og Cembrit. Taket er av lett tak-element med papptekking.

Dette er utført av Karstein Kristiansen Entreprenør AS, som har fått produsert beslag til bygget av GK Inneklima AS. De har eget blikkenslagerverksted på Sortland. Samtidig har de levert ventilasjons-anlegget til prosjektet.

Behovsstyring

Det er levert og montert et balansert ventilasjonssystem med ca. 11 000 kubikk luftmengde. Det er også montert Lindinvent behovsstyring for bygget.

Her er det styring på alt fra ventilasjon til varme og lys. Lindinvent systemet bidrar til ca. 50 prosent redusert livsløpkostnader. Ventilasjonsdelen av prosjektet har hatt en kostnadsramme på ett par millioner kroner, mens levering av ulike beslag til gesims og andre deler av bygget bare har utgjort et beskjedent beløp.

Høy sikkerhet rundt byggeprosjektet har ikke medført spesielle utfordringer for entreprenørene, siden bygget er avgrenset av resten av senteret på Andøya som har vært i full drift.

Powered by Labrador CMS