Påbygg med kulturskole i Førde

Førdehuset har blitt ombygd og fått et tilbygg på til sammen 1800 kvadratmeter som skal inneholde ny kulturskole.

Fakta om prosjektet


Blikkenslagerarbeid:
Førde Metallprodukt AS

Ventilasjon:
Nordvest Miljø AS

Tiltakshaver:
Førde kommune

Hovedentreprenør:
Åsen & Øvrelid AS

Arkitekt:
Agraff Arkitektur AS

Åsen & Øvrelid AS har vært hovedentreprenør på prosjektet som har kostet 49 millioner kroner. Det er bygd med dekorert prefabrikerte betongelementer og stål.
Blikkenslagerarbeidet er utført av Førde Metallprodukt AS, som har utført beslag- og fasadearbeid i ulike metaller som valsblank sink, patinert sink, aluminium og stål. Dette gjelder for gesims, balkong, vindu, samt mange spesielle detaljer i fasaden. Her er det mange, ulike og utfordrende detaljer på prosjektet, som er løst gjennom nært samarbeid med byggeleder fra Åsen & Øvrelid.

Fjernvarme

Samtidig med bygging av kulturskolen stod de samme entreprenørene ansvarlig for utbygging av Førdefjorden Energi, som gir fjernvarme til det nye tilbygget på Førdehuset.
Dermed bidrar begge prosjektene til gode løsninger for å nå klimamålene. Energisentralen har fasade i patinert sink fra Rheinzink.

Behovsstyring

Nordvest Miljø AS har hatt ansvar for ventilasjonsanlegget og har montert aggregater fra Fläkt Wood, som er levert av Ventistål.
Kulturskolebygget har fått en er total luftmengde på 14 000 kubikk og har behovsstyring på hele anlegget. Det er spesialbygd tilluft- og avtrekks-konstruksjoner med lydfeller. Væske- og vannbatteri er koblet mot rørleggernes varmesentral sammen med kjølebatteri. Sweco AS har prosjektert ventilasjonsanlegget.

Powered by Labrador CMS