Utvidet helse- og omsorgssenter i Sogndal

Helse- og omsorgssenteret i Sogndal er blitt utvidet med et 9250 kvadratmeter stort nybygg. I tillegg er noe av det gamle bygget blitt rehabilitert.

Fakta om prosjektet


Blikkenslager:
Årdal Blikkenslagerservice AS

Ventilasjon:
GK Inneklima AS

Tiltakshaver:
Sogndal kommune

Hovedentreprenør:
Åsen & Øvrelid AS

Arkitekt:
Bølgeblikk Arkitekter AS

Utbyggingen og rehabiliteringen av helse- og omsorgssenteret i Sogndal har gitt plass til utvidede helsetjenester. Nybygget har fått rom til sykehjem, legesenter, dagsenter, helsestasjon, ressursbase for omsorgstjenestene i kommunen – og en garasjekjeller.

Hovedentreprenør Åsen & Øvrelid AS har hatt ansvaret for å bygge garasjekjelleren i plasstøpt betong. Bærende søyler og dragere i bygget er i betong/stål.

Taktekking

Årdal Blikkenslagerservice AS har vært blikkenslager og hatt ansvaret for isolering og taktekking. Samtidig har de produsert og montert alle beslag rundt vinduer, dører og gesimser. Sistnevnte er utført i dobbeltfals aluminium.

Takleverandøren Mapei har vært leverandør av asfalt takmembran med navnet Elastoflex S6 produsert av Polyglass. Den italienske produsenten, som eies av Mapei, var på befaring i bygget sist sommer, og var godt fornøyd med det utførte arbeidet.

9 aggregat

GK Inneklima AS har prosjektert og levert totalt 9 aggregater fra Systemair AS på prosjektet. Tre er på ca 20 000 m3/h, fire på 6-8000 m3/h og ett aggregat på 4500 m3/h, samt ett på 2000 m3/h.

Samtidig har det blitt montert store kanaler opp mot Ø1000 og Ø1400. GK Inneklima AS har levert automatikk til bygget.

Totalt har blikkenslageren holdt på med prosjektet i to år. Arbeidet har vært delt inn i to byggefaser, og det har stort sett gått greit. Dog var det litt utfordringer knyttet til flytting av beboere underveis i prosjektet.

Powered by Labrador CMS