Ny Kopervik kirke med sinktårn

Etter brannen i 2010 er ny Koppervik kirke reist i sentrum av Karmøy. Her er det blant annet sink på taket.

Fakta om prosjektet


Blikkenslager:
Haugesund Blikk AS

Ventilasjoninstallatør:
Haugesund Ventilasjon Service AS

Styrings-/overvåkningsinst.: Haugesund Automasjon AS

Tiltakshaver:
Karmøy Kirkelig Fellesråd

Arkitekt:
Arkitektgruppen lille frøen AS

Byggentreprenør:
Haakull & Ersland AS


Bygget på 2800 kvadratmeter har kostet totalt 84 millioner kroner, og da er nytt orgel medregnet. Kirken har tre deler med kirkerom med 500 sitteplasser, mellombygg med menighetssal for opp til 400 personer og kontordel.
Haugesund Blikk AS har hatt blikkenslagerarbeidet. Her har det vært båndtekking av tårnet, beslagsarbeid, takrenner og nedløp som hovedarbeid. Haugesund Ventilasjon Service AS har hatt arbeidet med ventilasjonen. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning hvor kjøling skjer via ventilasjon.

Samarbeid med arkitekt

Arkitektgruppen lille frøen AS har tegnet kirken, hvor blikkenslageren har hatt god dialog i forhold til utseende og utførelse på arbeidet. Arbeidet har i hovedsak bestått av beslagsarbeider på vinduer, gesimsbeslag, samt tekking av midtskipet på tak og tekking av klokketårn.
Først ble klokketårnet tekket på bakken, for så å bli heist opp og montert på plass.
– Det var en jobb for oss å knytte sammen tekking på tårn mot tekkede takflater, sier prosjektleder Øyvind Tørresdal hos Haugesund Blikk.

Prefabrikert

Materialvalg har vært Rheinzink forpatinert blågrå på takflater og klokketårn. Det er valgt lakkerte aluminiumsplater på vinduer og kassetter. Alumenco AS har vært leverandør.
Bygget har oppvarming med vannbåren gulvvarme og via radiatorer. Vannet varmes opp av varmepumpe som får energi fra sju energibrønner boret ned til 200 meter.
Taket har skifer. Bygget er reist etter TEK10, og alt stål i kirkerommet er prefabrikkert og boltet sammen på byggeplassen. Høyden på bygget har vært en utfordring, samtidig som det har vært begravelser her før arbeidet var ferdig.

Powered by Labrador CMS