Nyheter

Dette aluminiumsbygget med mye glass blir trukket frem som eksempel på miljøvennlig fasade.

Aluminiumsfasader kan bli bærekraftig

I fremtidens bygg kan bruk av glass og aluminium bli et bærekraftig alternativ for arkitekter og utbyggere.

Publisert

Innovative løsninger er i ferd med å gjøre bruk av glass og aluminium til gode løsninger som tilfredsstiller strenge miljøkrav.

I en artikkel som Glass og Fasadeforeningen har lagt ut skriver Thomas Aasen at fordelene med aluminium er lav vekt kombinert med gode statiske egenskaper. Det er svært holdbart og krever minimalt med vedlikehold.

– Det faktum at 75 % av aluminium benyttet i bygg fremdeles er i bruk forteller også om et holdbart materiale som bidrar til lang levetid på bygningsmassen, skriver Aasen.

Han viser til at Hydro har redusert energiforbruket ved produksjon av primæraluminium ved deres fabrikker med 70 % over de siste 100 årene og utslippet av klimagasser er redusert med mer enn 75 % bare siden 1990.
Gjennom medlemskap i ASI, Aluminium Stewardship Initiative, arbeider de store aktørene innen produksjon og foredling av aluminium for å sikre en bærekraftig fremtid ved å utvikle felles standarder, sertifiseringer og transparens.

Felles standard

Siden aluminium i prinsippet er 100 prosent reproduserbar og blir det mer og mer miljøvennlig for hver gang det brukes.

Samtidig har aluminium fått stadig større isolasjonsevne.

Profiler av aluminium vil i mange tilfeller underskride det såkalte passivhus-kravet på 0,8, heter det i artikkelen.

Reduserer risikoen

– Aluminium kan med spesialløsninger til et prosjekt enkelt utformes uten store kostnader. Elementfasader der alle funksjoner implementeres i store enheter produsert på verksted reduserer risikoen for feil og åpner for hurtig montasje uten bruk av stillaser på byggeplass. Takket være formbarheten og lav vekt på byggematerialet er dette mulig. Lavere vekt på fasadene reduserer også belastningen på byggets hovedstruktur som dermed kan dimensjoneres med redusert materialbruk, heter det i omtalen.
Det blir pekt på at aluminium ikke korroderer under normale forhold, krever lite vedlikehold og derfor har lang levetid. Med dagens nivå på isolerende egenskaper vil en fasade av aluminium rent teknisk kunne bestå langt utover femti års levetid som ligger til grunn for EPD-beregninger, blir det sagt.

Les hele artikkelen.

Powered by Labrador CMS