Gammel steinkirke.
Regjeringa bevilger 100 millioner kroner til kirkebevaringsprosjekter i 2024.

Bevilger 100 millioner til kirkene i 2024

Regjeringa bevilger 100 millioner kroner til kirkebevaringsprosjekter i 2024. Det gjelder både forprosjekt og prosjekt som allerede er satt i gang i 2024, som er oppstartsåret for Kyrkjebevaringsfondet.

– Med denne bevilgningen sikrrr regjeringen at vi raskt kjem i gang med et historisk bevaringsarbeid på norske kirker, slik det er skissert i Bevaringsstrategien for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Regjeringen lanserte denne strategien tidlegare i år. Nå er vi i gang med satsingen som sikrrr at vi i perioden 2024–2054 skal bruke inntil 500 millioner kroner årlig og til sammen om lag 10 milliarder kroner på kirkebevaring, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

I første omgang vil en komme i gang med det som i bevaringsstrategien blir omtalt som «gryteklare» prosjekt – prosjekt som allerede er igangsatt eller som er ferdigprosjektert og raskt kan settes i gang uten nye forprosjekt. Utlysing her vil etter planen skje til sommeren.

I bevaringsprogrammet for mellomalderkirker vil staten som hovedregel dekke kostnadene til hovedprosjekt etter følgende intervall:

  • 50 prosent av kostnadene i intervallet 0–30 millioner kroner
  • 75 prosent av kostnadene i intervallet 30–70 millioner kroner
  • 90 prosent av kostnadene over 70 millioner kroner

I de to andre bevaringsprogrammene (kirker som er oppført i perioden 1537–1850, og kirker oppført etter 1850) vil staten som hovedregel dekke kostnadene til hovedprosjekt etter følgende intervall:

  • 50 prosent av kostnadene i intervallet 0–30 millioner kroner
  • 60 prosent av kostnadene i intervallet 30–70 millioner kroner
  • 80 prosent av kostnadene over 70 millioner kroner
Powered by Labrador CMS