Nyheter

Flott arbeid med Haugesund rådhus som ga blikkenslagerbedriftene Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS Bygg og Bevarprisen 2020.

Blikkenslagere fikk Bygg og Bevarprisen 2020

Aldri før har blikkenslagerfaget blitt tildelt Bygg og Bevarprisen - aldri har den heller blitt delt mellom to bedrifter.

Publisert

Aldri før har blikkenslagerfaget blitt tildelt Bygg og Bevarprisen – aldri har den heller blitt delt mellom to bedrifter. I år går endelig prisen til to blikkenslagerbedrifter for arbeidet med kobbertekkingen på Haugesund rådhus.

Den niende vinneren(e) av Bygg og Bevarprisen er kåret og går i år til Haugesund og de to to blikkenslagerbedriftene Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen. Prisen får de for sine for arbeider med kobbertekkingen på Haugesund rådhus.

Etter norske forhold er dette en svært stor kobbertekking. 1400 kvadratmeter med kobber har gått med til alt fra rennekroker, renner, tekkefelt og diverse beslag. Det meste er håndlaget. Selve kronen på taket er den store kuppelen som igjen er sikret for fremtiden.

Haugesund rådhus

Haugesund rådhus er på nærmere 3000 kvadratmeter og har søyler, buer og kuppel på taket. Stilen er nyklassisistisk, men har også noen funksjonalistiske trekk. Det var en periode med store omveltninger fra byggestart i 1923 til innvielse i 1931. På grunn av den økonomiske krisen var det stopp i byggingen mellom 1925 og 1929. Da ble også planene for bygget forenklet noe i retning av en funksjonalistisk stil. Men den kostbare kobbertekkingen på taket ble gjennomført.

Etter nærmere hundre år begynte det imidlertid å dukke opp tegn til skader på taket, gesims og andre deler av bygningen. Det er få bedrifter som kan ta på seg et oppdrag av denne størrelsen alene. Derfor valgte Blikkenslager Nesse & Karlsen og Spanne Blikk as å samarbeide om den store jobben. Det ble ikke bare omkring kobbertekkingen, men en totalentreprise for hele prosjektet.

Kobbertekkingen kommer på plass igjen langs gesimsen. Stillastak gir en effektiv og sikker byggeplass uten avbrudd og byggskader.Foto: Byantikvaren i Haugesund

Begeistret jury

Som vanlig var det skarp konkurranse med mange svært dyktige nominerte kandidater innenfor flere fagfelter. For Bygg og Bevarprisens jury ble kvaliteten på arbeidet, bruken av lærlinger sammen med et ønske om å løfte frem en viktig faggruppe for bygningsvernet avgjørende.

– Aldri tidligere har en blikkenslagerbedrift vunnet prisen. Nå er vi glade for å hedre to faglig sterke og seriøse bedrifter prisen for 2020 uttaler juryformannen Sjur Mehlum.

Slik lyder juryens begrunnelse for tildelingen:

Årets vinnere av Bygg og Bevarprisen 2020 er Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS. Bedriftene mottar prisen på bakgrunn av arbeidet med å bytte ut det store kobbertaket på Haugesund Rådhus. Bedriftene har levert høy faglig kvalitet og gjennom hele prosjektet har det funnet sted kunnskapsoverføring ved bruk av lærlinger. I tillegg har blikkenslagerne hatt en svært god dialog med vernemyndighetene i prosjektet.

I løpet av prosjektet har det vært mange i arbeid på taket også lærlinger som fikk anledning til å være med å tilegne seg kunnskap og erfaring de ellers kanskje ikke ville kunne få andre steder. Paal Karlsen fra blikkenslager Nesse & Karlsen kan fortelle at de inviterte andre blikkenslagere, skoler og interesserte til å komme å se på arbeidene.

– Jeg tror det var 4-5 klasser fra den videregående skole som kom og besøkte oss på taket, sier Karlsen.

Restaureringen av kobbertekkingen på tårnet på rådhuset er på oppløpssiden. Dette er en stor og krevende jobb som både har gitt blikkenslager og tømrer noe å bryne seg på.Foto: Byantikvaren i Haugesund

Så hvem er årets vinnere?

Spanne Blikk AS holder til på fastlands-Karmøy, hvor bedriften ble etablert av Leif Ytreland i 1959. Sønnene Leif Inge og Gunnvald overtok etter hvert bedriften som ble en familievirksomhet frem til 2007 da andre krefter ble sluppet til. I dag har bedriften 9 ansatte, lærling og eget verksted.

Blikkenslager Nesse & Karlsen holder til i Haugesund, hvor bedriften oppsto som en sammenslåing mellom to selskaper i 2011. I dag har bedriften 8 ansatte, lærling og et stort produksjonsverksted.

Det finnes også et tredje selskap og det er Haugesund Blikkenslager Kompani ANS som årets vinnere eier 50 % av hver. Gjennom selskapet påtok de seg ansvaret som totalentreprenører med stort ansvar for flere side- og underentreprenører! Det muliggjorde at to mellomstore blikkenslagerbedrifter kunne ta på seg en jobb som virkelig setter spor etter seg i Haugesunds bygningshistorie

Powered by Labrador CMS