Nyheter

Asko i Trondheim er åsted for flere rettsaker etter uhell av en blikkenslager.

Dømt til å betale 7,5 millioner, men saken ankes

Da blikkenslager nummer to skulle montere hetter på Askos varelager i Trondheim førte det til ammoniakk-lekkasje. Nå lyder dommen på erstatning på 7,5 millioner kroner. Saken blir anket.

Publisert

Sør-Trøndelag tingrett har avsagt dom etter rettssak nummer tre om det som skjedde på Asko sitt fryselager på Tiller i Trondheim i 2012. Over 1000 paller med mat måtte kastes etter at ammoniakk hadde lekket ned i lageret. Et hull som blikkenslageren boret for å feste 15 avrimingshetter utløste lekkasjen som kostet over 30 millioner kroner.

Johnson Controls Norway hadde en større entreprise på bygget og engasjerte blikkenslagerfirmaet Blikkenslager Olav Hansen AS. De hadde ikke kapasitet og satte ut oppdraget til Blikkenslagermester Brækstad AS som utførte arbeidet som underleverandør. Hovedentreprenøren ble ikke varslet om dette.

Tidligere har det vært to rettsaker i Tingretten og Lagmannsretten hvor blikkenslagerne ble frikjent for erstatning. Askos forsikringsselskap Gjensidige måtte ut med 30 millioner kroner og vant fram mot hovedentreprenøren Johnson Controls Norway. Deretter gikk Johnson Controls Norways forsikringsselskap til sak mot Blikkenslagermester Brækstads forsikringselskap Tryg Forsikring og Blikkenslager Olaf Hansens forsikringsselskap Sparebank 1 Skadeforsikring AS. Her ble Blikkenslager Olaf Hansen frikjent, mens Blikkenslagermester Brækstad sitt forsikringsselskapet Tryg Forsikring tapte saken.

Vil anke

– Nå har Tryg Forsikring allerede bestemt seg for at saken vil bli anket til Lagmannsretten.

– Vi har ikke noe direkte med dette å gjøre lenger siden vi ble frikjent i forrige runde. Nå er det en sak mellom forsikringsselskapene, sier Kristian Brækstad i en kommentar.

Da arbeidet startet kom blikkenslageren med innvendinger mot foreslått løsning som var tegnet av kjøleentreprenøren og endret dette i samråd med sin sjef. Den nye løsningen innebar at et stag skulle brukes, og for å feste dette i kjøleanlegget ble det ved et uhell boret hull i et rør med ammuniak det ikke var kjennskap til.

– Røret var tildekket med is slik at det var umulig å se hva boret eventuelt kunne treffe, heter det i dommen.

Grovt uaktsomt

Kuldeentreprenøren sa i retten at det var grovt uaktsomt av blikkenslagerfirmaet å endre monteringsmetode uten å sjekke med dem.

– Arbeideren manglet enhver oversikt over hva boret sto i fare for å treffe, sa entreprenøren ifølge dommen fra tingretten.

Først krevde entreprenøren at begge blikkenslagerfirmaene hver skulle betale 10 millioner kroner i erstatning etter feilboringen til dem.

Begge blikkenslagerfirmaene mente kuldeentreprenøren hadde ansvaret for at det gikk galt. De skyldte på en mangelfull arbeidstegning og manglende «Sikker Jobb Analyse». Begge hevdet at de ikke hadde fått opplyst noe om konsekvensene av en ammoniakklekkasje. Tingretten mente imidlertid at dette var en alt for enkel tilnærming.

Må sjekke ut

– Retten finner uansett at et alminnelig og selvsagt utgangspunkt for en håndverker er at han må vite, eller i alle fall forsøke å finne ut, hva som skjuler seg bak der han borer, heter det i domsslutningen. Derfor mener retten det på generelt grunnlag vil foreligge en risiko for stor skade ved boring uten at man vet hva som er bak.

Opprinnelig krav på 10 millioner kroner ble justert ned til 7,5 millioner kroner fordi retten mente at kjøleentreprenørens forsømmelser var en vesentlig årsak til at lekkasjen oppsto.

Fakta om arbeidet

Med 11 års erfaring hos Blikkenslagermester Brækstad skulle blikkenslageren montere avrimingshette på Asko-bygget, men mente at den foreslåtte avstivingen ikke var god nok.

Derfor ble det vurdert å avstive med å feste på et stag som gikk fra midt på nedre del av hetten og skulle festes til bunnplaten til kjøleviften. Rett bak bunnplaten gikk det et rør med ammoniakk.

På grunn av problemer med innfestingen boret utførende blikkenslager et nytt hull i bunnpannen som lå under det første. Her traff han røret med ammuniakk som ga skader på hele varelageret.

I Asko sitt lager måtte varer for 30 millioner kroner destrueres etter uhell fra blikkenslager. Her er bilde brukt til rettsaken.
Powered by Labrador CMS