Nyheter

Amund Ona Gjul går over i ny stilling som Group Product Sustainability Manager i Systemair-konsernet.

Går over i ny stilling

Amund Ona Gjul, nåværende markedssjef i Systemair AS, går over i ny stilling.

Publisert

Fra 1. januar går Amund Ona Gjul over i ny stilling og blir Product Sustainability Manager for Systemair-gruppen. Han får overordnet ansvar for bærekraftig produktutvikling og skal sikre imøtekommelse av krav innen bærekraft for Systemairs ulike forretningsområder og markeder.

– Jeg er svært glad for denne muligheten. Bærekraft står høyt på agendaen, ikke bare i Norden og Europa, men i de fleste markeder der Systemair opererer. Jeg tror at mange opplever at bærekraftbegrepet i enkelte sammenhenger fremstår som lite konkret og vanskelig å «få grepet på». I så måte er vi heldige i Systemair, som har et relativt klart samfunnsmandat å forholde oss til: Vi skal utvikle og produsere energieffektive løsninger for klimatisering av bygg, og vi skal gjøre dette på en måte som minimerer produktenes samlede miljøbelastning i et livsløpsperspektiv. Å bidra til gode, helsebringende innemiljøer er alltid overordnet, sier Amund Ona Gjul og fortsetter:

– Reelle bærekraftinitiativer krever en helhetlig tilnærming der vi evaluerer produktene i en realistisk kontekst fra vugge til grav, inkludert planlegging, installasjon, bruk, vedlikehold, oppgradering og/eller avhending. En av de største fallgruvene i søken etter mer bærekraftige løsninger er en for snever tilnærming, der fokuset rettes mot problemstillinger av liten betydning for livsløpet. Det finnes dessverre eksempler der gode intensjoner fører til det motsatte av det man forsøker å oppnå – det skal vi unngå i Systemair. Jeg vil ta med meg en pragmatisk og praktisk tilnærming til dette viktige arbeidet og gjøre mitt beste for å holde fokus på det som er av størst betydning, sier Amund Ona Gjul som fortsetter i 50 % stilling som markedssjef ut mars.

Stilling som ny markedssjef for Systemair AS lyses ut snarlig.

Systemair har operasjoner i 52 land i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Midtøsten, Asia, Australia og Afrika. Systemair omsatte for 9,6 mrd. SEK i regnskapsåret 2020/21 og har ca. 6800 ansatte. Systemair-gruppen består av 90 selskaper, og produktene markedsføres under merkevarene Systemair, Frico, Fantech og Menerga. Systemair AS har 130 ansatte og omsetter for ca. 650 MNOK per år. Systemair har kontorer i Oslo, Sandnes, Bergen og Trondheim og aggregatproduksjon for det norske markedet på Dal på Eidsvoll.

Powered by Labrador CMS