BNL har hatt flere webinarer for å gå gjennom forslagene som nå er ute til høring. Her har det vært stor interesse fra medlemmene.

Storrengjøring

– Innleiesaken er svært krevende for oss. Regjeringen vil gjennomføre en storrengjøring i arbeidslivet ved å sikre faste, hele stillinger med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi regner med at saken behandles i Stortinget før sommerferien. Dersom regjeringen holder fast ved forslagene etter høringen, så er det flertall på Stortinget for denne innstrammingen sammen med SV, sier Nina Solli I BNL, som nå jobber med høringssvar.

Når regjeringen nå anbefaler eten rekke endringer i arbeidsmiljøloven og i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak, er dette basert på den såkalte Hurdalsplattformen – regjeringsplattformen som de to regjeringspartiene

Alt om de nye innleiereglene

Regjeringen vil forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser på store deler av Østlandet. I en serie på seks reportasjer kan du lese mer om hva forslaget til nye regler innebærer og hvordan byggenæringen reagerer.

Serien er et samarbeid mellom fagbladene Blikkenslageren, Byggmesteren, Maleren, Murmesteren og Rørfag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet utarbeidet som grunnlaget for regjeringssamarbeidet.

Tydelig fra Hurdal

Her er de tydelige på at de vil øke organisasjonsgraden ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter. De vil gjeninnføre en kollektiv søksmålsrett for å forhindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet, og vurdere kollektiv søksmålsrett på flere områder.

Som en del av dette vil de sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Dette arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere.