Nyheter

Stein Erik Sliper i ved Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget merker stor forskjell på ungdommene de siste årene. Det er endring som gir økt fokus på miljø og bærekraft i bedriftene.
Stein Erik Sliper i ved Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget merker stor forskjell på ungdommene de siste årene. Det er endring som gir økt fokus på miljø og bærekraft i bedriftene.

Lærlingene setter miljø og bærekraft på dagsorden

Dagens lærlinger er de ikke redde for å stille kritiske spørsmål om arbeidsmetoder og rutiner i lærebedriftene. Det gir mange lærebedrifter verdifull innovasjon knyttet til miljø og bærekraft.

Publisert

Dagens unge er vokst opp med et helt annet fokus på miljø og bærekraft enn tidligere generasjoner. Mens interesse og kunnskap om teknologi var sett på som ungdommens store styrker tidligere, blir nå deres fokus og forståelse for miljø og bærekraft løftet frem som noe av det viktigste en lærling tar med seg inn på arbeidsplassen.

Ikke redd for å si fra

Stein Erik Sliper har vært daglig leder ved Opplæringskontoret for Ventilasjons- og Blikkenslagerfaget i Rogaland i 14 år og ser stor forskjell på lærlingene i løpet av disse årene.

– De er har mye større bevissthet rundt miljø og bærekraft. I tillegg ser vi at de unge er vant til å stille kritiske spørsmål og har stor kunnskap, noe som gjør at de argumenterer godt for sine synspunkter. De er heller ikke redde for å si fra. Det tror jeg har en stor verdi for bedriftene. Lærlingene har kort og godt større påvirkningskraft enn tidligere.

– De unge har alltid utfordret vedtatte sannheter i bedriftene de har kommet ut i. En forskjell de siste årene er at de i stadig mindre grad aksepterer det klassiske svaret om at det alltid har vært gjort på denne måten. Det gjelder ikke minst innenfor miljø og bærekraft som blir en viktig konkurransearena fremover. Bedrifter som aktivt bruker lærlinger og tar inn unge impulser vil øke sin konkurransekraft, sier Stein Erik Sliper.

Dette bekreftes av Hilde Claussen i Opplæringskontoret for Håndverksfag i Vestfold. Hun har jobbet ved i opplæringskontoret siden 1992 og har på denne tiden fulgt opp tusenvis av lærlinger innenfor mange av håndverksfagene.

– Ungdommen er mye mer frempå og er ikke så redd for voksne lenger. Det gjør at de i større grad stiller kritiske spørsmål, også innenfor miljø og bærekraft, sier Claussen som tror dette er verdifullt for lærebedriftene.

God kommunikasjon står sentralt i Habi sitt arbeid med miljø og bærekraft. HMS ansvarlig Maiken Fløysvik Larssen og lærling Bjørn Stian Skretting er enige om at det å si fra og komme med forslag til forbedringer driver bedriften fremover.Foto: HABI
God kommunikasjon står sentralt i Habi sitt arbeid med miljø og bærekraft. HMS ansvarlig Maiken Fløysvik Larssen og lærling Bjørn Stian Skretting er enige om at det å si fra og komme med forslag til forbedringer driver bedriften fremover.Foto: HABI

God kommunikasjon skaper miljøfokus

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriften HABI i Stavanger har alltid to til tre lærlinger i bedriften. HMS-ansvarlig Maiken Fløysvik Larssen ser at lærlingene har en kultur for å si fra og at bedriften derfor er opptatt av å skape takhøyde for at alle skal tørre å si fra og foreslå forbedringer.

– Kommunikasjon er en stadig viktigere del av arbeidet med miljø og bærekraft. Det er viktig å skape en kultur der det er lov å stille spørsmål og til å si fra. Det er på den måten vi kan forbedre oss. Å få inn unge som ser ting på en annen måte er av stor verdi, ikke minst innenfor miljø og bærekraft, sier Larssen. Bedriften ble sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift i høst og er også pilotbedrift et nordisk avfallsprosjekt. Til tross for et stort fokus på miljø- og bærekraft leter bedriften hele tiden etter forbedringsområder.

– De unge pusher oss kort og godt fremover innenfor miljø og bærekraft, Larssen.

Lærling Bjørn Stian Skretting (t.v.) tror de unge har mye å tilby innenfor miljø og bærekraft.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Lærling Bjørn Stian Skretting (t.v.) tror de unge har mye å tilby innenfor miljø og bærekraft.Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media
Kompetansemålene

I Vg1 bygg- og anleggsteknikk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å velge bærekraftige løsninger som gir lite miljøavtrykk. Det innebærer videre å velge materialer ut fra miljøhensyn og ta i bruk materialer som gir energieffektive konstruksjoner. Videre handler bærekraftig utvikling om klima- og miljøavtrykk ved bruk av maskiner og utstyr. Vedlikehold, ombruk og resirkulering av materialer, maskiner og redskaper inngår også i temaet bærekraftig utvikling. 

Når elevene kommer ut i lærebedriftene skal bedriftene gi opplæring i kompetansemålene og vurdere lærlingenes grad av måloppnåelse. Utover dette skal opplæringen i lærebedrifter være i tråd med nasjonalt regelverk knyttet til miljø og bærekraft.

Mye å tilby

Bjørn Stian Skretting (28) er blikkenslagerlærling hos HABI og er glad for at han kommer til en bedrift som har fokus på miljø og bærekraft.

– Miljø og bærekraft har et godt fokus på skolen. Det er derfor fint å se at lærebedriften jeg startet i nå i desember har samme fokus. Det stod sentralt i mitt første møte med bedriften og er tydelig til stede i alt vi gjør.

– Samtidig kan alle bli flinkere. Jeg tror vi unge har mye å tilby på dette feltet. Vi har vokst opp med å tenke miljø. Jeg tror det er en viktig kompetanse som vi unge tar med oss. Inn. Det er ikke bare teknologi vi er gode på. Jeg tror miljø- og bærekraftfokuset vårt også er av stor nytte i et marked som fremover vil kreve mye mer av bedriftene på dette feltet, sier Skretting.

Powered by Labrador CMS