Nyheter

Flexit møtte næringsministeren. Fra venstre. Pernille Martinsen Westlie (eier Flexit), Knut Skogstad (adm.dir Flexit), Jan Christian Vestre (næringsminister) og Johan Martinsen (eier Flexit).
Flexit møtte næringsministeren. Fra venstre. Pernille Martinsen Westlie (eier Flexit), Knut Skogstad (adm.dir Flexit), Jan Christian Vestre (næringsminister) og Johan Martinsen (eier Flexit).

Møtte næringsministeren

Flexit besøkte næringsministeren og rettet fokus på hvordan smarte og energieffektive løsninger for inneklima kan ha god påvirkning på energi og miljø.

Publisert

Flexit ble invitert til næringsminister Jan Christian Vestre. Her ble det diskutert tanker og ideer om å skape flere grønne, lønnsomme industriarbeidsplasser, redusere klimagassutslipp ved gjenvinning av energi og effektiv energiproduksjon i boliger, redusere behov for strømstøtte og investeringer i kraftproduksjon ved hjelp av gode løsninger for bedre inneklima i våre hjem.

– Vi ser et behov for å øke stimuleringen av markedet for energieffektivisering som økt økonomisk støtte til å oppgradere boliger med for eksempel inneklimasentralen EcoNordic som kan halvere energiforbruket i en bolig. Potensialet er enda større i en eksisterende bolig. Vi takker for et veldig bra møte med en pålest og interessert minister, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad, etter besøket.

Flexit bidrar med innspill og løsninger direkte som i dette møtet og aktivt i samråd med VKE og BNL som løpende jobber med å vise våre myndigheter byggebransjens og spesielt ventilasjonsbransjen sine løsninger. Bransjens løsninger utgjør en stor forskjell og kan gjøre det mest miljøvennlige og samfunnsøkonomisk fornuftige som er å redusere behovet for energi.

Powered by Labrador CMS