Ventilasjon

Ny generasjon overtar Flexit. Vi ser Johan Martinsen (bak fra venstre), Christian Leuchars-Martinsen og Richard Martinsen Foran fra venstre: Pernille Martinsen Westlie, Pål Martinsen og Ane Berg Martinsen
Ny generasjon overtar Flexit. Vi ser Johan Martinsen (bak fra venstre), Christian Leuchars-Martinsen og Richard Martinsen Foran fra venstre: Pernille Martinsen Westlie, Pål Martinsen og Ane Berg Martinsen

Generasjonsskifte med nye rekorder

En ny generasjon overtar eierskapet av Flexit, samtidig som selskapet kan vise til rekord-omsetning.

Publisert

Samtidig med at det foregår et generasjonsskifte, kan Flexit melde om at i oktober måned hadde selskapet omsetningsrekord.

– Vi har alltid vært lønnsomme og det sier alt om hvilken reise dette har vært. Nå er det lagt et godt fundament som sikrer kontinuitet i utviklingen, sier daglig leder Knut Skogstad i en pressemelding.

Han er glad for at det nå blir en smidig overgang av eierskapet for Flexit. Pål Martinsen planlegger sin pensjonisttilværelse og har bestemt at hans eierskap med 100 prosent av aksjene i konsernet overdras til sine fem barn Pernille Martinsen Westlie, Johan Martinsen, Richard Martinsen, Christian Leuchars- Martinsen og Ane Berg Martinsen.

Godt fornøyd

Pål Martinsen beholder en mindre aksjepost frem til han fyller 67 år januar 2024. Samtidig vil han beholde majoriteten av stemmene på generalforsamlingen og kontrollerer fortsatt selskapet fram til 2024.

Han fortsetter også inntil videre som styreleder for konsernet.

Fra januar 2024 vil Johan Martinsen og Pernille Martinsen Westlie sammen ha flertallet av stemmene på generalforsamlingen, og det er inngått en aksjonæravtale som legger til rette for et fortsatt langsiktig eierskap i familien.

– Jeg er veldig fornøyd med at dette er løst på en god måte der alle er kommet til enighet og alle involverte er fornøyde. Barna har tatt gode initiativ og løst dette på en god måte seg imellom. Jeg vil takke alle gode kollegaer som jeg har jobbet sammen med i 40 år i Flexit, sier Pål Martinsen.

Godt fundament

Knut Skogstad mener Flexit med denne overgangen har et godt fundament til å fortsette sine strategiske satsinger og mål om fortsatt å utvikle en lønnsom vekst i bransjen.

Selskapet ble stiftet i 1974 av Finn Martinsen og kona Anne-Mari med navnet Finn Martinsen AS. Da Finn Martinsen gikk bort i 1994 overtok Pål og Alf Martinsen aksjene, men i 2017 overdro Alf sin eierandel til Pål som eneeier av Flexit.

I dag har Flexit 265 ansatte og omsetter i år for 635 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS