Nyheter

Her er bygget som blir pilotprosjekt med naturlig ventilasjon.
Her er bygget som blir pilotprosjekt med naturlig ventilasjon.

Pilotprosjekt med naturlig ventilasjon

En energieffektiv inneklimaløsning med automatisk og naturlig ventilasjon uten aggregat og kanaler blir en del av et pilotprosjekt som skal stå ferdig om to år.

Publisert

Et bygg på 10 000 kvadratmeter er på tegnebrettet med grønne ambisjoner. Dette er et samarbeid med arkitektene i Snøhetta og entreprenøren Skanska som byggherren Avantor skal bygge.

Et av målene er å bygge et nær-null energiforbruk. For å nå målene ble det besluttet å få automatisk naturlig ventilasjon fra WinodwMaster i stedet for energitunge ventilasjonsaggregater. Nesten uten strøm skal systemet tilpasse seg det omkringliggende klimaet.

Spesielt er det på etasjene med kontorer, som befinner seg fra 1-6. etasje av totalt 18 etasjer, at løsningen med ventilasjon brukes. Det velges hybrid ventilasjon på plan 1-2.

Samtidig legges det opp til årstilpasset ventilasjon.

Konkret fungerer den naturlige ventilasjonsløsningen slik at det er trykkforskjeller i vinden på fasaden med hastighet og retning og temperatur ute og inne, samt CO2-nivåer innendørs som legges til grunn. Dataene på disse parameterne forteller hvordan fasadevinduene skal reagere og hvor mye luft som slippes inn.

Samtidig brukes diffust luftinntak i møtelokalene med høy personbelastning for å oppnå et behagelig inneklima med frisk luft, også om vinteren.

Pilotprosjekt

Om sommeren lukkes luften direkte inn gjennom automatisk styrte høyt plasserte vinduer. Om vinteren lukkes den inn i vakre finérkamre plassert i taket gjennom høyt plasserte automatiske spjeld. Luften siver langsomt gjennom perforeringer som eliminerer trekk fra kamrene.

Hele prosjektet er tenkt ferdig i 2020 og er et pilotprosjekt for å se hvor langt det er mulig å gå for å forenkle tekniske systemer i moderne kontorsystemer ved bruk av naturlig ventilasjon.

– WindowMasters kompetanse og ekspertise har vært helt avgjørende for utviklingen av de naturlige ventilasjonsløsningene vi har landet på ved Gullhaug Torg 2A, forteller Tor Helge Dokka, sjefsrådgiver hos Skanska Teknikk.

Friskere luft

Inneklimaet og temperaturen beholdes på et behagelig nivå året rundt ved å utnytte bygningens termiske masse, samt gjøre fasaden «intelligent».

Med dette systemet fungerer bygningen som en person som kan ta varme klær av og på alt etter været i stedet for å skru opp og ned radiatoren.

Prosjektleder i Avantor Terje Løvold sier dette om hvorfor de valgte naturlig kontrollert ventilasjon:

– Målet er at opplevelsen av luft og inneklima skal være minst like bra som ved tradisjonelle løsninger med balansert mekanisk ventilasjon. Fysiologiske undersøkelser viser at mindre temperatursvingninger uten ubehag og trekk er positivt. Luften som kommer direkte fra fasaden vil oppleves som friskere enn hvis den passerer gjennom et ventilasjonsanlegg. Andre fordeler er at utbyggingen kan utføres raskere da det ikke er tekniske installasjoner som skal tilpasses, sier Terje Løvold på hjemmesiden til WindowMasters.

Han peker på at det blir høyere under taket uten de store rørføringer til ventilasjonskanaler og redusert støy fra teknisk anlegg.

Powered by Labrador CMS