Småblikk

Kirkeoppussing gir blikkenslagerarbeid

Midt under oppussingen av Hvitsten kirke ble det oppdaget råteskader og behov for å skifte ut både beslag og takrenner.

Publisert

Nå er oppussingsarbeidet i ferd med å bli avbrutt for å sjekke ut større behov for rehabilitering.

Opprinnelig skulle kirken males og tilbakeføres til opprinnelig farge. Arbeidet skulle være ferdig 1. juli, men nå blir det trolig behov for en mer omfattende renovering.

1 million kroner som er bevilget til arbeidet blir trolig for lite, men kirkeverge Anne-Cathrine Christiansen-Aas opplyser til Vestby Avis at de har kontroll på kostnadene.

Flere steder på kledningen som skal males er det funnet råteskader. I tillegg er det avdekket skader som gjør at noen av beslagene og takrennene må skiftes ut på kirken.

Skadene er større enn forventet, men Kirkelig Fellesråd har bestemt å utbedre skadene.

I tillegg til 1 million kroner fra politikerne er det satt av 350 000 kroner til arbeidet. Men det kan bli behov for å bruke mer penger før alt arbeidet er ferdig.

Behovet for oppussing har vært der i flere år etter at det har vært oppdaget store mengder svertesopp utvendig.

Powered by Labrador CMS