Småblikk

Krangel om ventilasjon i retten

Spørsmålet om ventilasjon hørte med i kontrakten eller ikke førte til at ombygging havnet i retten og entreprenøren fikk medhold.

Publisert

Etter manglende betaling for omgjøring av et eksisterende bygg gikk entreprenøren til Inntrøndelag tingrett og fikk medhold. Nå må huseieren betale de siste tre regningene på til sammen 1,6 millioner kroner som har vært holdt igjen.

Byggherren innhentet tilbud fra tre ulike firma, og ble enig med det ene om en totalpris på rundt 6,6 millioner kroner. Etter hvert kom det til flere endringer som endte med en total pris på 7,5 millioner kroner. Byggherren var ikke fornøyd med arbeidet, og holdt igjen 1,6 millioner kroner i betaling.

I retten sa entreprenøren ifølge avisa Innherred at ventilasjonsanlegg, radonsikring eller innhold i veggene ikke var med i kontrakten, mens byggherre har argumentert med det motsatte.

Byggherren hevdet i retten at entreprenøren burde frarådet å bygge uten ventilasjon, men gjorde det ikke. Vedkommende krevde frifinnelse for kravet om å betale 1,6 millioner kroner, men dette var retten langt fra enig i.

Byggherren hadde engasjert et prosjekteringsfirma, og underveis i prosjektet oppstod det samarbeidsproblemer med byggherren.

I følge retten var det byggherren som ønsket at ventilasjonsanlegget skulle ut av prosjektet på grunn av kostnader og at det var ønske om et naturlig pustende hus. Det var også søkt om dispensasjon fra ventilasjon på bygget.

Powered by Labrador CMS