Småblikk

Må bygge om ventilasjonen igjen

Mange og store feil som underdimensjonering av ventilasjonsanlegget fører til stort ekstraarbeid på byggeprosjektet.

Publisert

I Frogn kommune blir Bølgen bad & aktivitetssenter forsinket etter at det er avdekket over 2000 feil og mangler. Nå er kontrakten med totalentreprenør Hent sagt opp, og arbeidet med å bøte på skadene er startet.

Underdimensjonert ventilasjon

Gjennomgående er det avdekket feil ved brannsikkerheten, dårlig lydisolering og ventilasjon. Verneombud Tom Hagen forteller til Akershus Amtstidende at en runde på bygget er nedslående. Målinger viser at det mange steder rundt på byggeprosjektet har langt mindre luft enn beregnet. Nå må det bygges et nytt teknisk rom på taket fordi ventilasjonsanlegget er underdimensjonert. Inne på treningsrommene er det stedvis alt for lite luft.

Også lyden er et problem og gulv må tas opp og bygges på nytt. Om vekter blir sluppet ned blir det støy og vibrasjoner i hele bygget.

Brannsikkerheten var hovedgrunnen til at kommunen ikke ønsket å ta over bygget, men nå er det flere problemer som må løses.

Ifølge kommunen må følgende utbedres på prosjektet:

  • Utskiftning av takisolasjon og tekking av tak på Frognhallen og badeanlegget.
  • Støvbinding oppunder dekker, utskiftning av brannspjeld, utbedring av manglende sprinkeldekning og ombygging i forhold til nytt brannkonsept i kontordelen, garderober, vestibyle, kafeområdet og arealene til Underhuset fritidsklubb
  • Utomhusarbeider nord for badeanlegget, blant annet etablering av ny angrepsvei for brannvesenet og ny brannkum
  • Utbedring av inntaksrist for ventilasjon og inntak/avkast på tak over kontordelen
  • Utbedring av akustiske forhold i kontordelen
  • Demontering av eksisterende ventilasjonsanlegg i treningssenteret
Powered by Labrador CMS