Nyheter

Smittevernreglene: Karantenebestemmelsene er verst

– Usikkerheten rundt hvordan karantenebestemmelsene vil se ut etter jul er nok den mest utfordrende faktoren i de nye smittevernreglene, sier Bror Morten Lunde.

Publisert

Lunde er daglig leder i Storo Blikkenslagerverksted i Oslo og har en stab med 35 ansatte hvorav halvparten utgjør svensker og polakker som nå snart drar hjem på juleferie. Noen av dem ønsker ikke å ta vaksine og det er antagelig særlig de som vil kunne utgjøre en utfordring for Lunde og bedriften hans.

Tilbake til start

De nye nasjonale regler knyttet til smittesituasjonen rammer selvsagt også bedrifter i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen. Det store spørsmålet er om nye og strengere karanteneregler kan gjøre det vanskeligere for de som har mye utenlandsk arbeidskraft.

– Jeg tror nok at situasjonen nå, med innføringen av de nye reglene, vil bety at vi er tilbake til start, og omtrent der vi var for ett eller snart to år siden, sier Bror Morten Lunde.

Halvparten av staben i bedriften er folk fra Polen og Sverige. Og det er den delen av arbeidsstokken som er den største utfordringen for ham.

– I det daglige går det greit. Jeg selv har delvis hjemmekontor og gutta er ute og jobber, sier Lunde som viser videre til at de selvfølgelig må følge alle reglene fra entreprenører de jobber for og dessuten har bruker bedriften et eksternt firma som ivaretar at HMS-reglene gjennomføres også internt i bedriften.

Alt går tregere

– Men vi har kommet greit ut av situasjonen så langt, sier Lunde.

– Men hva med om folkene fra Polen og Sverige når juleferien er over?
– Det er jo en stor fare for at de da vil kunne bli stengt ute en kortere eller lengre periode. Det er noen av de ansatte som ikke vil la seg vaksinere, og de må helt sikkert i karantene når de skal tilbake igjen til Norge. Vi har omtrent 50-50-fordeling av utenlandske og norske arbeidstakere. De som er fra utlandet vil selvsagt da kunne representere en utfordring. Vi har hatt en del svensker som fortsatt bor i Sverige og som har pendlet til jobb, og det har stort sett gått greit til nå, sier Lunde som legger til:

– Det er ingenting som har stoppet helt opp, men alt går tregere. Og dessuten har vi også har hatt flere som er syke. Men jeg tror nok likevel det kanskje er tøffere i andre bransjer enn i blikkenslagerbransjen, sier Bror Morten Lunde i Storo Blikkenslagerverksted.

Powered by Labrador CMS