Nyheter

Kjell Hæggernæs jobber på Opplæringskontoret samtidig som han er daglig leder for blikkenslagerne. Han var med og startet bompengeopprøret.

Variert faglig innhold

Alle lærlinger som får opplæring til å bli blikkenslagere får undervisning i både utvendig blikk og ventilasjon. Hvor mye det legges vekt på begge deler varierer mellom de ulike opplæringskontorene.

Publisert

– For oss i Bergensområdet vil lærlingene ofte komme til bedrifter som har egne avdelinger med ventilasjon og utvendig blikk. Men på mindre steder jobbes det mer sammen, sier Kjell Hæggernæs ved Opplæringskontoret i Bergen.

– For oss i Bergensområdet vil lærlingene ofte komme til bedrifter som har egne avdelinger med ventilasjon og utvendig blikk. Men på mindre steder jobbes det mer sammen, sier Kjell Hæggernæs ved Opplæringskontoret i Bergen.Han ser at det er utvikling i bransjen, og at det går mot en tredeling for større bedrifter. Noen jobber med ventilasjon, noen jobber mest på verksted med å produsere, mens den tredje gruppen er ute og monterer.

Tredeling

– For å gjøre mer rasjonell jobb vil det gjerne bli en slik tredeling. Samtidig er det viktig at elevene skal innom alle deler av faget, sier Hæggernæs.Han er klar over at det er en debatt om undervisningen og opplæring til blikkenslagerfaget, men for egen del tror han det i fremtiden blir viktig å ha grunnundervisning som angår hele faget, men at det så blir spesialisering.– Enkelte elever lurer på hvorfor de skal lære om ventilasjon når de selv bare skal jobbe med utvendig blikk, og omvendt, sier han.

Spesialisering

Her tror han det vil være en fordel om første året på skolen læres mer generelt om bygg og anlegg, for så å spesialisere seg mot det som ønskes mest å jobbe med. – Da ser jeg gjerne at de tar en fordypning innen den ene delen av faget.Hæggernæs vet at det enkelte steder læres veldig lite om ventilasjon fordi dette ikke er så aktuelt. Samtidig er han klar på at det er viktig med variasjon i faget og som også gjør det enklere dersom man vil skifte arbeidsoppgaver med årene.

Powered by Labrador CMS