Nytt kontorbygg med produksjonslokale

Leverandør av ingredienser til matprodusenter, Alimenta AS, flytter inn i nye lokaler på Lindeberg som har 6500 m2 pluss kontormezzinin.

Fakta om prosjektet


Ventilasjonsinstallatør:
Randem & Hübert AS

Tiltakshaver:
Bulk Infrastructure AS

Totalentreprenør:
Thermica AS

Arkitekt:
Ysadesign AS
Bygget er et direkte fundamentert stålbygg med sandwichvegger og stålplatetak uten bruk av egen blikkenslager. Ventilasjonsanlegget er prosjektert og montert av Randem & Hübert AS. Her er det tre ventilasjonssystemer med en kapasitet på ca 40 000m3/t. Det er plassert Exhausto luftbehandlingsaggregater utendørs på tak.

Kort byggetid

Kanaler og oppheng er levert fra Ventistål AS, mens Swegon AS er leverandør av luftteknisk utstyr. Den korte byggetiden har gjort det nødvendig med tverrfaglig samarbeid blant de tekniske fagene på byggeplassen gjennom hele byggeprosessen.

I lager- og produksjonsdelen er det oppvarming via ventilasjonssystemet, mens det i kontorarealene er gulvvarme og behovsstyrt ventilasjonsløsning fra Micromatic. Her har elektro kun levert strømtilførsel, mens ventilasjonsmontørene har tatt resten av kablingen.
Systemet er plug & play med navn Control Black, hvor feilkobling av tilknyttede komponenter ikke er mulig.

Kan øke produksjonen

I prøvekjøkkenet er det levert kjøkkenhette fra Ventistål med ansul slokkeanlegg fra FP Systemdesign.
I produksjonslokalene har Nederman AS levert et komplett system for avsug og oppsamling av støv fra produksjonen som vil oppstå under fremstilling og blanding av de forskjellige produktene som blir produsert ved anlegget. Filterenhetene har en kapasitet på 13 000m3/t og er installert med mulighet for en framtidig dobling av produksjonen.

Powered by Labrador CMS