Nyheter

FORMALKOMPETANSE: Slik byggebransjen er innrettet i dag, oppfordres det for lite til å gi formalkompetanse til arbeidstakere, sier daglig leder Lars Mamen Fair Play Bygg Oslo og omegn.
FORMALKOMPETANSE: Slik byggebransjen er innrettet i dag, oppfordres det for lite til å gi formalkompetanse til arbeidstakere, sier daglig leder Lars Mamen Fair Play Bygg Oslo og omegn.

– Bemanningsbransjen hindrer kompetanseutvikling

Det største problemet med bemanningsbransjen er at den låser folk i stilling som ufaglærte, mener Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. – Et innleieforbud vil nok ikke løse a-krim med et håndslag.

Publisert

Fair Play Bygg har medlemmer både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. De ulike partene i organisasjonen har ulike meninger om forslaget om å forby innleie fra bemanningsfirmaer til byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Vi har derfor valgt å ikke uttale oss om dette forslaget. Det er et brennbart tema. Vi må respektere at aktørene har ulike interesser og overlater derfor til de ulike partene å diskutere dette, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Ikke verstinger

Men selv om han følgelig ikke kan mene så mye om forbudet kan han si noe om det Fair Play Bygg har observert i bemanningsbransjen: Det finnes bemanningsforetak som er arbeidskriminelle, men ut fra 2021-statistikken er de ikke overrepresentert.

– Det er en forholdsvis lav prosent, bare fire prosent av a-krimvarslene vi har sendt inn, som kommer fra denne bransjen i 2021, sier Mamen.

Det han imidlertid ser som et problem med bemanningsbransjen, er at den på en måte låser folk inne i en stilling som ufaglærte. Det henger sammen med prispolitikken; det er mye dyrere å leie ut en faglært enn en ufaglært.

– Noen av bedriftene som er kundene til bemanningsbyråene, omgår prinsippet om likelønn ved å opprette fiktive lønnskategorier, som egentlig bare er for ufaglærte innleide arbeidstakere.

Hindrer utvikling

Ettersom det er dyrere å leie ut faglærte, hindrer bemanningsbyråene kompetanseutvikling, mener Mamen.

– Mange ansatte i bemanningsbransjen går på minstelønn, så de blir låst inne i lav lønn og uten fagbrev, ettersom det ikke investeres i kompetanseløft i denne bransjen. Det er et problem.

Byggebransjen sliter med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft.

– På grunn av rekrutteringsmangel har mange behov for innleie. Men det er et problem at innleide fra bemanningsbransjen ikke får formalkompetanse. Det kan føre til at de føler seg mindre verdsatt og ikke ønsker å bli i byggebransjen – eller i Norge, om de kommer fra andre land.

– Det er derfor nødvendig å gjøre grep for å opprettholde og rekruttere arbeidskraft i byggebransjen.

Lars Mamen påpeker at selv om han personlig har sympati for forslaget, løser det ikke konkrete utfordringer med arbeidskriminalitet i byggebransjen generelt.

Alt om de nye innleiereglene

Regjeringen vil forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser på store deler av Østlandet. I en serie på seks reportasjer kan du lese mer om hva forslaget til nye regler innebærer og hvordan byggenæringen reagerer.

Serien er et samarbeid mellom fagbladene Blikkenslageren, Byggmesteren, Maleren, Murmesteren og Rørfag.

Lover må følges opp

Da må det ifølge Mamen settes inn langt større tiltak, blant annet fra politi og arbeidstilsyn. Diskusjonen om bemanningsbransjen handler nok mer om hvordan ansettelsespraksisen i bransjen skal foregå, ikke først og fremst om arbeidskriminalitet, tror han.

– Myndighetene bør sette av mer midler slik at arbeidslivskriminalitet blir fulgt opp bedre, sier Mamen, og kommer med et eksempel: Fra nyttår ble en lov om lønnstyveri innført. Den går ut på at praksisen med arbeidsgivere som ikke betaler ut nok lønn, sidestilles med tyveri. Dette er en bra lov, men den må følges opp, mener han.

Lønnstyveri foregår i stor stil. Men når nye lover blir innført, må det følges opp av konkrete bevilgninger. Spesielt i Oslo er politiet veldig presset og legger bort saker av ressurshensyn.

– Hittil har arbeidslivskriminalitet blitt nedprioritert, i hvert fall hos politiet, sier Mamen.

Powered by Labrador CMS