Nyheter

Vårt uttrekk av bedrifter hadde i fjor en omsetningsvekst på 8 prosent, tilsvarende en verdi på 336 millioner kroner.

Blikkenslagerbedriftene: Tøffere år for bransjen

Blikkenslagerbedriftene økte i 2021 driftsinntektene med 8 prosent, men bransjens samlede driftsmargin gikk ned fra 7,2 prosent i 2020 til 6,6 prosent i 2021. Et turbulent år med galopperende råvarepriser er noe av årsaken.

Publisert

Bladet Blikkenslageren har, tradisjonen tro, sett på de økonomiske resultatene for blikkenslagerbransjen. Analysen er basert på vårt uttrekk av 417 aksjeselskaper. Kravet for å bli med i vår analyse er at selskapene hadde driftsinntekter i løpet av regnskapsåret 2021 og at de i Brønnøysund er registrert med bransjekoden «43.911 Blikkenslagerarbeid».

Omsetningsvekst

Vårt uttrekk av bedrifter hadde i fjor en omsetningsvekst på 8 prosent, tilsvarende en verdi på 336 millioner kroner. Det ga totale driftsinntekter i 2021 på 4,5 milliarder kroner. Dermed fortsetter blikkenslagerne omsetningsveksten som har preget bransjen de siste årene.

Lavere lønnsomhet

Samlet driftsresultat for bransjen var i 2021 på 298 millioner kroner. Det gir et tilnærmet likt driftsresultat som i 2020 da dette var på 299 millioner kroner. Det gir en driftsmargin (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) i 2021 på 6,6 prosent, mot 7,1 prosent i 2020. Samlet ordinært resultat før skatt i 2021 var på 294 millioner, mot 302 millioner i 2020. Det gir en resultatgrad i 2021 på 6,5 prosent, mot 7,2 prosent i 2020.

10-25 er vinnerne

Også i år har vi sett på lønnsomhetsutviklingen i bransjen ut fra selskapenes størrelse målt etter driftsinntekter (se diagrammet nede til venstre). Det er kun bedriftene med omsetning mellom 10 – 25 millioner som har en samlet bedring av lønnsomheten i 2021. De andre omsetningsgruppene har lavere lønnsomhet i 2021 sammenlignet med 2020.

Lavere bruttofortjeneste

Galopperende råvarepriser har skapt utfordringer for bransjen. Langt fra alle har greid å justere sine priser i takt med prisstigningene. Det vises i bransjens regnskaper for 2021. Totalt vareforbruk var i 2021 på 1,8 milliarder kroner, en økning på 11,9 prosent. Det gir en gjennomsnittlig bruttofortjeneste for bransjen i 2021 på 59,7 prosent. Det er dårligere enn i 2020 da den gjennomsnittlige bruttofortjenesten var på 61,2 prosent. Bransjen hadde i 2021 en økning i lønnskostnadene fra året før på 6,3 prosent. De totale lønnskostnadene var i 2021 på nær 1,7 milliarder kroner.

Bedret soliditet

Bokført egenkapital for bransjen var ved utgangen av 2021 på 807 millioner kroner. Det er en økning på 55 millioner (7,3 prosent) fra 2020. Eierne tok i 2021 utbytter på til sammen 83 millioner kroner, 15 millioner mindre enn året før.

Powered by Labrador CMS