Nyheter

Rolf Bergseng hos Franke Olsrud Blikkslageri gleder seg over et rekordår i 2020. Det ble et godt år for en samlet bransje.
Rolf Bergseng hos Franke Olsrud Blikkslageri gleder seg over et rekordår i 2020. Det ble et godt år for en samlet bransje.

Disse selskapene gjorde det best i 2020

Blikkenslagerbedriftene økte i 2020 driftsinntektene med 9,4 prosent. Bransjen bedret også lønnsomheten. Her er listen over bedriftene med best resultat.

Publisert

Fagbladet Blikkenslageren har, tradisjonen tro, sett på de økonomiske tallene for blikkenslagerbransjen. Analysen er basert på vårt uttrekk av 407 aksjeselskaper. Kravet for å bli med i vår analyse er at selskapene hadde driftsinntekter i løpet av regnskapsåret 2020 og at de i Brønnøysund er registrert med bransjekoden «43.911 Blikkenslagerarbeid».

Omsetningsvekst

Vårt uttrekk av bedrifter hadde i fjor en omsetningsvekst på 9,4 prosent, tilsvarende en verdi på 359 millioner kroner. Det ga totale driftsinntekter i 2020 på 4,2 milliarder kroner. Dermed fortsetter blikkenslagerne omsetningsveksten som har preget bransjen de siste årene.

Bedret lønnsomhet

Samlet driftsresultat for bransjen var i 2020 på 302 millioner kroner, en økning på 24,2 prosent fra 2019, hvor tallet var 243 millioner kroner. Det gir en driftsmargin (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) i 2020 på 6,2 prosent, mot 6,3 i 2019. Samlet ordinært resultat før skatt i 2020 var på 301 millioner, mot 235 millioner i 2019. Det gir en resultatgrad på 7,2 prosent for 2019, mot 6,1 prosent i 2019.

De mest lønnsomme selskapene

Også i år har vi sett på lønnsomhetsutviklingen i bransjen ut fra selskapenes størrelse målt etter driftsinntekter (se diagrammet under). Bedrifter med omsetning mellom 25 og 50 millioner har den sterkeste bedringen i lønnsomheten. De gikk fra en driftsmargin på 5,2 prosent i 2019 til en driftsmargin på 8,5 prosent i 2020.

Dermed puster de en annen gruppe i nakken: Bedrifter med en omsetning på mellom 5 og 10 millioner. Disse var også i 2019 gruppen med best lønnsomhet. Dette er ytterligere forsterket i 2020, der bedrifter med omsetning mellom 5 og 10 millioner hadde en driftsmargin på sterke 9,9 prosent.

For de øvrige gruppene er det mindre endringer, men flere har en svak tilbakegang i lønnsomheten. Det gjelder også selskapene med over 50 millioner kroner i omsetning.

Bruttofortjeneste på 61,1 prosent

Vareforbruket var i 2020 på 1,6 milliarder kroner. Det gir en gjennomsnittlig bruttofortjeneste for bransjen i 2020 på 61,1 prosent. Det er dårligere enn i 2019 da den gjennomsnittlige bruttofortjenesten var på 61,8 prosent. Når driftsmarginen og lønnsomheten likevel ble forbedret, betyr det at bedriftene har hatt fokus på egne kostnader i pandemiåret 2020.

Bransjen hadde i 2020 en økning i lønnskostnadene fra året før på 6 prosent. Det er lavere enn foregående år. De totale lønnskostnadene var i 2020 på nær 1,6 milliarder kroner.

Bedret soliditet

Bokført egenkapital for bransjen var ved utgangen av 2020 på 750 millioner kroner. Det er en økning på 70 millioner (10,4 prosent) fra 2019. Eierne tok i 2020 utbytter på til sammen 13 millioner kroner, én million mer enn året før.

Du kan lese mer om økonomi i ventilasjons- og blikkenslagerbransjen i Blikkenslageren 7-2021 som er i postkassen i disse dager.

Powered by Labrador CMS