Nyheter

Ane Dyrnes i VBL er kritisk til vurderingene som ligger til grunn i Miljøfyrtårn sine nye retningslinjer som er ute på høring.
Ane Dyrnes i VBL er kritisk til vurderingene som ligger til grunn i Miljøfyrtårn sine nye retningslinjer som er ute på høring.

Etterlyser vurdering av alternativene

I VBLs svar på Miljøfyrtårn sin høring etterlyses det en vurdering av alternativene til ikke-fornybare mineralressurser, og hvilken samlet miljøpåvirkning disse materialene har.

Publisert

Dette er VBLs høringssvar til Miljøfyrtårn sitt høringsforslag om nye sertifiseringskriterier for bygg- og anleggsbransjen:

Det vises til eksempel gitt i veiledningen, kulepunkt 8. I kulepunktet trekkes sink og kobber frem som eksempler på ikke-fornybare mineralressurser som bør unngås brukt i kledning, tak og rør.

I vurderingen av byggematerialers miljøpåvirkning må det tas hensyn til en rekke faktorer; ressurstilgangen, produksjon, transport, levetid, resirkulerbarhet, samt mulighetene for gjenbruk – altså livsløpet. I tillegg til dette må det ses i sammenheng med hvilke alternativer som finnes.

En blikkenslagers hovedoppgave er å sikre at klimaskallet på et bygg (tak og fasade) er tett, slik at vann ikke kan trenge inn i konstruksjonen og ødelegge bygningsmassen. Sink og kobber er, blant andre metaller som aluminium og stål, utbredt som tekkemateriale for blikkenslagere både på tak og i fasadekledning. Ved korrekt, fagmessig utførelse har sink og kobber lang holdbarhet (50-100 år), og det krever ikke vedlikehold. Det er i tillegg materialer som har svært høy gjenvinningsgrad (tilnærmet 100 %), og et stort gjenbrukspotensial. Fraråding av bruk av ikke-fornybare mineralressurser generelt, og sink og kobber spesielt, er derfor en sterk nedvurdering av metaller som miljøvennlig byggemateriale.

Videre etterlyser vi en vurdering av alternativene til ikke-fornybare mineralressurser, og hvilken samlet miljøpåvirkning disse materialene har. Vi kan ikke se at den samlede miljøgevinsten ved å fraråde såkalt ikke-fornybare mineralressurser i tak og kledning er godt nok dokumentert, og vi frykter at det kan gi utilsiktede konsekvenser, gjennom økt bruk av andre materialer som ikke er mer miljøvennlige.

Powered by Labrador CMS